130 asyst, 60 orkiestr i tysiące wiernych

130 asyst, 60 orkiestr i tysiące wiernych wzięły wczoraj udział w procesji Zaśnięcia Matki Bożej. Uroczystości  rozpoczęły się Nieszporami przy kaplicy Domku Matki Bożej, a zakończyły się Mszą św.  przy kościele Grobu Matki Bożej. Dzisiejszy dzień w Kalwarii będzie należał do młodych. 

Uroczystości Pogrzebu NMP rozpoczęły się  o godz. 15.00 Nieszporami przy kaplicy Domku Matki Bożej w obecności Ks. Kard. Stanisława Dziwisza i O. Bpa Damiana Muskusa. 

Modlitwie przewodniczył Ks. Bp Andrzej Jeż – ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

Przybyłych gości i wszystkich Pielgrzymów kalwaryjskich przywitali: Ks. Kard. Stanisław Dziwisz oraz Prowincjał OO. Bernardynów – O. Jarosław Kania.  Procesję Zaśnięcia Matki Bożej poprowadził Ks. Bp Andrzej Jeż. 

Przy kościele Grobu Matki Bożej słowa wstępu przed Eucharystią do licznie zgromadzonych na Dolinie Jozafata pielgrzymów skierował Kustosz Sanktuarium O. Azariasz Hess. Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Andrzej Jeż, który wygłosił Słowo Boże. Towarzyszyli mu: O. Bp Damian Muskus, infułaci i ponad trzydziestu kapłanów.

Po zakończonej liturgii trumienkę Matki Bożej umieszczono w Kościele Grobu Matki Bożej.

Piątkowa procesja, która przeszła  kalwaryjskimi Dróżkami zgromadziła rzesze pątników, blisko 130 asyst  i 60  orkiestr.

Dzisiejszy dzień w kalwaryjskim sanktuarium jest dniem młodych. Młodzież przed południem wyruszy na Drogę Krzyżową. Specjalnej, wieczornej Mszy św. dla młodych przewodniczyć będzie bp Jan Szkodoń, a później zaplanowano Koncert.

Uroczystości odpustowe zakończy niedzielna procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Autorem specjalnej inscenizacji Misterium Zaśnięcia Matki jest o. Augustyn Chadam. Przed wiekami procesje Pogrzebu i Chwały były skromniejsze.

Dopiero w latach 30. XVII w. pojawiła się specjalna kapela i oddział wojska. Następnie procesjom towarzyszyły salwy armatnie, palono pochodnie, maszerowało wojsko. Do dziś specjalne, uprzywilejowane miejsce w procesji ma asysta cieszyńska, która po raz pierwszy pojawiała się na procesji w 1740 r.

{kalwaria.eu}