Wspieraj Bene Factum

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak również i w tym Bene Factum zwraca się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia.... Tomasz Baluś

Mapa zagrożeń w Kalwarii

Policja w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska anonimowe badanie ankietowe „Badanie poczucia bezpieczeństwa oraz skuteczności pracy Policji. ... Tomasz Baluś

Akcja „Szybki PIT”

Akcja "Szybki PIT" odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym r... Tomasz Baluś