Wspieraj Bene Factum

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak również i w tym Bene Factum zwraca się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia.... Tomasz Baluś

Mapa zagrożeń w Kalwarii

Policja w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska anonimowe badanie ankietowe „Badanie poczucia bezpieczeństwa oraz skuteczności pracy Policji. ... Tomasz Baluś