Dziś w Wadowicach Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty odebrał z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starzec symboliczny czek na 4 mln 132 tys. zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną przebudowane dwie drogi gminne: ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej i droga Leńcze – Przytkowice Leńcze.

Przypomnijmy złożone przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski o dofinansowanie dwóch zadań, zostały ocenione pozytywnie i otrzymały wsparcie finansowe w wysokości ponad 4 mln 132 tys. zł – 80 % wartości inwestycji.

Otrzymana dotacja obejmuje zadania: Przebudowa drogi gminnej „ul. Broniewskiego” – około 500 m. kwota inwestycji: 1.576.616,04 zł, kwota przyznana: 1.261.292,00 zł, wysokość dofinansowania 80%. Przebudowa drogi gminnej „Leńcze Przytkowice” odcinek około 1 km 400 m w miejscowości Leńcze,  – kwota inwestycji: 3.589.356,82 zł, kwota przyznana: 2.871.485,00 zł, wysokość dofinansowania 80%.

Planowane rozpoczęcie inwestycji jesień br.

Pragnę podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Wojewodzie Piotrowi Ćwik, Panu Wicewojewodzie Zbigniewowi Starzec pracownikom Urzędu Wojewódzkiemu z  Wydziału Rolnictwa, którzy obsługują Fundusz Dróg Samorządowych,a także pracownikowi Urzędu Tomaszowi Janiczak z Referatu Drogownictwa Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska za wykonaną pracę oraz zaangażowanie – mówi Burmistrz Kalwaria Zebrzydowska i dodaje Dziękuje też Filipowi Kaczyńskiemu i Rafałowi Stuglikowi – radnym wojewódzkim naszym ambasadorom w województwie za bardzo dobrą współpracę przy tym projekcie i wielu innych.

Warto też dodać, że Powiat Wadowicki otrzymał dotację na przebudowę drogi powiatowej – powiatowej nr 1707K w miejscowości Brody. Wartość projektu w wysokości 2 mln 600 tys. zł, a wartość prac ma wynieść – 4,3 mln.