Radny Marcin Zadora proponuje by zmniejszyć prezydium Rady Miejskiej o jedną osobę, tak by był tylko jeden zastępca, o podobny ruch apeluje w piśmie do radnych mieszkaniec Sławomir Torbus, dodaje też by radni obniżyli sobie pensje.

 

Głosy o zmniejszeniu z dwóch do jednego zastępy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, można słyszeć od początku obecnej kadencji, podczas ostatniej Sesji wnioskował o to radny Marcin Zadora, dodatkowo pismo w tej sprawie złożył też Sławomir Torbus.

Sławomir Torbus składając pismo do Rady Miasta wnioskował nie tylko o zmniejszenie ilości zastępców Przewodniczącego, ale też o zmniejszenie ich diet jakie pobierają radni, te zmiany na przestrzeni całej kadencji mogą przynieść spore oszczędności idące w tysiącach złotych.

Jak na razie wioski radnego Zadory i mieszkańca Kalwarii Zebrzydowskiej nie spotkały się z zainteresowaniem samych radnych, którzy nie podjęli w tym temacie żadnej dyskusji, jednak w opinii większości mieszkańców zaproponowane zmiany są warte uwagi i należy je wprowadzić w życie. Czy teraz radni wsłuchają się w głos mieszkańców i jak się zachowają przekonamy się niebawem.

Przypomnijmy dla porządku do 2011 roku w Radzie Miasta Przewodniczący miał tylko jednego Zastępcę, natomiast w lutym 2011 radni dokonali zmian w Statucie poszerzyli prezydium Rady Miejskiej do trzech osób i od tego czasu Przewodniczący ma już dwóch Zastępców.

W poprzedniej kadencji Funkcję Przewodniczącego pełnił Tadeusz Wilk, było dwóch Wiceprzewodniczących Rady, byli to Piotr Kumor i Piotr Janusiewicz.

W obecnej kadencji radni wybrali na Przewodniczącego Rady Miasta Marcina Krawczyńskiego i dwóch zastępców to Tadeusz Wilk i Piotr Janusiewicz.

Diety radnych – Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji miesięcznie otrzymywał 1.855 zł, a jego Zastępcy po 1.550 zł, Przewodniczący Komisji Rady – 1.272 zł , a pozostali radni od 927 zł (dane styczeń 2014 r.)