ck-nowy1

Wyniki kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej szokują. Radni kontrolowali Centrum Kultury Sportu i Turystyki wykryli sporo nieprawidłowości, sprawę wokół CKSiT podgrzewa fakt, że poprzedni dyrektor ciągle przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Radni kontrolowali funkcjonowanie i wydatkowanie środków publicznych w poprzednim roku – 2014.

W 2014 CKSiT dysponował budżetem w wysokości blisko 900 tys. zł w placówce kultury zatrudnionych było 13 osób, w tym 5 w Pawilonie Sportowo – Turystycznym.

Komisja rewizyjna zwróciła uwagę na rozliczenie wyjazdu służbowego 9/14 określając, podkreślając że brak jest potwierdzenia pobytu w miejscu delegowania.

Sporo wątpliwości dotyczy funkcjonowanie i wydatkowanie środków w Pawilonie Sportowym, jednym z wydatków na który radni zwrócili szczególną uwagę i poddali pod wątpliwość jest zakup ekskluzywnych mebli biurowych przy bardzo niskich dochodach, na umeblowanie kuchni przeznaczono kwotę 8 tys. zł, zakup 10 łóżek piętrowych na wyniósł 4.250 zł.

W ocenie radnych z Komisji Rewizyjnej wątpliwości budzi też bardzo niska kwota za odprowadzona do CKSiT za obsługę gastronomiczną prowadzoną w czasie Dni Kalwarii 2014 na kwotę 2.460 zł, radni podają przykład poprzednich lat gdy za taką samą usługę odprowadzono do CK 12-14 tys. zł.

Innym zaniedbaniem jaki wykryła Komisja rewizyjna to fakt zakupu w 2013 pieca C.O z przeznaczeniem do Pawilonu Sportowego, który nie został ostatecznie zamontowany, a miał przynosić oszczędności w ogrzewaniu w okolicach 30 % energii.

Komisja rewizyjna w raporcie pisze, że „na podstawie przekazanych dokumentów oraz uzyskanych informacji od przedstawicieli CKSiT stwierdzono niezgodności dotyczące ilości zakwaterowanych gości w hotelu a ilością usług pralniczych” jak się okazuje w konsekwencji dalszych czynności zmierzających do wyjaśnienia tej sytuacji jedna z osób otrzymała wypowiedzenie z pracy i zobowiązała się do zwrotu niedoboru w kasie.

Komisja rewizyjna po zakończeniu prac zleciła min. powołanie audytora zewnętrznego i rozpatrzenia zastałej sytuacji pod kątem odpowiedzialności karnej.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że formalnie Edward Szumara nie został zwolniony, jak się okazuje przekazuje on systematycznie zwolnienia lekarskie.

P.o dyrektora CKSiT Andrzej Burdek złożył też wniosek do ZUS o sprawdzenie zasadności zwolnień L-4, jak się okazuje ZUS podjął już kontrolę jednak ma trudności z zastaniem chorego bowiem zmienia miejsca pobytu.

Przypomnijmy Edward Szumara objął rządy nad CKSiT we wrześniu 2011 r. burmistrz Zbigniew Stradomski podpisał z nim umowę o pracę.