brody3-4

Jest taki pomysł by OSP Kalwaria Zebrzydowska otrzymała nowy wóz strażacki, a obecny samochód przekazali druhom ze Stanisławia Dolnego. Taką transakcję zaproponował Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz.

 

Wczoraj do Kalwarii Zebrzydowskiej przyjechał Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz zaproszony przez burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego.

O nowy samochód strażacki zabiegają druhowie z OSP w Stanisławiu Dolnym obecnie ta jednostka posiada trzy pojazdy pożarnicze: Magirus GBA 1996 r. wł. OSP, Mercedes GBA 1991 r. wł. OSP, Żuk A – 15 GLM 1986 r. wł. OSP (dane Urzędu Miasta).

Natomiast strażacy z OSP Kalwaria Zebrzydowska dysponują czterema samochodami: ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym MAN GCBARt 4,4/20, średnim samochodem gaśniczym STAR 266 GBA 2,5/16, lekkim samochodem kwatermistrzowskim LUBLIN III SLkW i podnośnikiem hydraulicznym STAR 200 MP-18 (dane strona internetowa OSP Kalwaria Zebrzydowska)

Na zwołanym przez burmistrza spotkaniu pojawili się poza strażakami ze Stanisława Dolnego przedstawiciele pozostałych jednostek z gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Strażacy ze Stanisławia Dolnego jak i burmistrz Ormanty prosili o pomoc i wsparcie szefa Strażaków w zakupie nowego samochodu strażackiego dla OSP Stanisław Dolny.

Wiesław Leśniakiewicz Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zaproponował następujące rozwiązanie: by w przyszłym roku zakupiono nowy wóz strażacki dla OSP Kalwaria Zebrzydowska a samochód którym obecnie dysponują strażacy z Kalwarii przekazać druhom ze Stanisławia Dolnego.

Komendant Główny PSP, podkreślał że OSP Kalwaria Zebrzydowska ma strategiczne znaczenie i znajduje się w Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Jednak by mogło dojść do takiej transakcji potrzebne są środki na zakup nowego samochodu dla OSP Kalwaria Zebrzydowska, o tym czy tak się stanie ostatecznie zadecydują radni, w zakupie nowego wozu mogła by partycypować Komenda Główna PSP.