nowak15-3

Już nie Kalteks a spółka Eko-Empol z Wadowic od 1 stycznia 2015 r. odpowiada za odbiór odpadów komunalnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Spółka z Wadowic wygrała ostatni przetarg. Kierownik Nowak tłumaczy, że będzie taniej dla Gminy, a radni mówią o drugim dnie.

Mieszkańcy jak na razie nie zapłacą mniej za śmieci, zmienia się natomiast Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 r.

Od 1 stycznia śmieci odbierane będą dwa razy w miesiącu w pierwszym terminie wywozu odbierane będą odpady zmieszane i selektywne, a w drugim terminie odpady zmieszane.

Spółka Eko-Empol zaproponowało gminie niżą stawkę niż Kateks, a w przetargach decyduje właśnie cena. Wysokość rocznego kontraktu wynosi 2,227 mln zł.

W czasie ostatniej Sesji kalwaryjscy radni mieli dużo wątpliwości, a dotyczyły one właśnie wspomnianego przetargu, radni mówili, że w tej sprawie jest „drugie dno”.

Najwięcej niejasności wśród radnych wzbudziła zmiana sposobu rozliczania z „ryczałtowego” na „przeliczenie tonażowe”. Okazało się, że tę zmianę wprowadził Kierownik referatu Mirosław Nowak, tłumacząc przy tym, że taki sposób naliczania będzie korzystny dla gminy i przyniesie jej oszczędności.

Tadeusz Wilk pytał kierownika Nowaka – Proszę nam powiedzieć, kto o tym zdecydował imiennie jasno i wyraźnie, kto zdecydował, że nie jest to ryczałtowo a tonażowo ?

Można to tak traktować, że ja do tego tak podszedłem i to co jest najważniejsze dla mieszkańców jest niska cena – odpowiadał Mirosław Nowak

Jednak radnych ta argumentacją nie usatysfakcjonowała, ponadto poza radnymi sporo uwag zgłosili również sołtysi, mówili ze nie konsultowano wcześniej wprowadzanych zmian, radni o zmianach też nic nie wiedzieli.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Mirosław Nowak przed przekształceniem spółki EKO sp. z o.o na Eko-Empol sp. z o.o, był członkiem zarządu tej spółki, co musiał podać w oświadczeniu majątkowym, do którego dotarliśmy.

Przypomnijmy, w kwietniu 2011 roku burmistrz Zbigniew Stradomski ustalił nowy regulamin Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, powstał min. nowy wydział – Referat Gospodarki Komunalnej, pod koniec maja 2011 r. funkcję kierownika objął właśnie Mirosław Nowak.

Nie tylko radni ale i mieszkańcy zastanawiają się czy nie należy się głębiej przyjrzeć temu przetargowi i przekazać tę sprawę komisji rewizyjnej.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2015 – zobacz