Gmina Kalwaria Zebrzydowska, przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, uruchomiła wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej Gminy. Urządzenia pomiarowe umieszczono na budynkach gminnych szkół. Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej.

Projekt nosi nazwę Storm&DustNet i jest realizowany w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej WFAiIS UJ w Krakowie.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnej sieci rozproszonych bezprzewodowych stacji pomiarowych, wyposażonych w sensory do monitorowania stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w trzech kategoriach masowych (PM1, PM2.5, PM10). Stacje te umożliwiają także pomiar podstawowych parametrów fizycznych (temperatura, wilgotność i ciśnienie), które opisują warunki atmosferyczne.

Urządzenia pomiarowe są małe gabarytowo, a dzięki ich kompaktowej budowie instalacja sieci w terenie jest szybka i prosta. Stacje wyposażono w odbiorniki GPS oraz modemy bezprzewodowej sieci GSM. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ich pracy wszędzie tam gdzie są  dostępne usługi bezprzewodowej komunikacji GSM, a jedynym wymaganiem jest dostęp do zasilania elektrycznego.

Doświadczenie i wiedza pracowników Zakładu Doświadczalnej Fizyki Komputerowej w zakresie systemów pomiarowo-kontrolnych oraz bogaty i różnorodny potencjał aparaturowy znajdujący się w tym Zakładzie umożliwił budowę i testy innowacyjnych stacji pomiarowych.

Oprócz budowy aparatury zwiększającej potencjał w wymiarze badawczo-przemysłowym, projekt przyniósł również efekty w dziedzinie nauki i edukacji.

Storm&DustNet jest nową technologią, którą  wspiera i komercjalizuje Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej – tymoddycham.uj.edu.pl/storm – przechodząc do zakładki Sensory wybierając jedną ze stacji z listy, otrzymamy dane nie tylko o jakości powietrza ale też temperaturę, ciśnienie i wilgotność.

 

  • obiektyw

    A może GS przedstawi faktury za opał jaki używa-MÓŁ i FLOT????

  • pajuj

    z całym szacunkiem ale mierzymy coś, o czym wiemy że i tak jest. W mieście i okolicach jest już sporo prywatnych mierników. Bądźmy szczerzy. Największą winę za zanieczyszczenie ponoszą konkretni ludzie spalający w swych piecach odpady poprodukcyjne. Na przyszłość Wystarczą trzy rzeczy: 1. edukacja, 2. Narzędzia prawne. 3 Ściganie i karanie.