zaproszenie-f1

Samorząd Kalwarii Zebrzydowskiej zaprosił Papieża Franciszka do złożenia wizyty w naszym mieście w lipcu 2016, podczas trwania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

List do Papieża Franciszka w czasie ostatniej Sesji Rady Miasta odczytał burmistrz Ormanty, Papieża do złożenia wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej wspólnie zapraszają Burmistrz i Rada Miasta, podpisy pod zaproszeniem złożyli Augustyn Ormanty i Marcin Krawczyńyński.

Zaproszenie zostało już przekazane na ręce Kardynała Stanisława Dziwisza, któremu burmistrz Ormanty złożył wizytę, teraz zaproszenie pocztą dyplomatyczną na trafić do Watykanu.

Przypomnijmy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku, na razie poznaliśmy program ŚDM 2016, natomiast dokładny program pielgrzymki Papieża Franciszka poznamy za rok w styczniu 2016.

Sanktuarium Kalwaryjskie odwiedziło dwóch papieży Jan Paweł II odwiedził je dwukrotnie w 1979 i 2002 roku, natomiast papież Benedykt XVI był tutaj w 2006 roku.

Warto też w tym miejscu wspomnieć o akcji GPS Kalwaria, młodzi zaczęli odliczanie do Światowych Dni Młodzieży a wraz z nimi cały Świat, a ich akcja staje się coraz bardziej znana