zawody5

Burmistrz Augustyn Ormanty na podstawie Zarządzenia dokonał podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na ochronę przeciwpożarową, burmistrz podzielił 420 tys. zł.

 

Po podziale środków finansowych przeznaczonych na sport, przyszedł czas na podział środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową, ostatnim rozporządzeniem burmistrz Ormanty podzielił środki na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Kalwaria Zebrzydowska. Burmistrz podzielił kwotę 420 tys. zł.

47.000 zł. trafiło do OSP Kalwaria Zebrzydowska, 3 tys. mniej dostało OSP Przytkowice, a 37.000 zł OSP Zebrzydowice.

Pozostałe jednostki OSP otrzymają następujące środki : – Barwałd Górny 22.000 zł, – Brody 23.000 zł, – Bugaj 15.000 zł, – Leńcze 27.000 zł, – Stanisław Dolny 22.000 zł, – Zarzyce Wielkie 18.000 zł.

W zarządzeniu Burmistrza 37 tys. przeznaczono na ubezpieczenie samochodów i strażaków, 15 tys. zł stanowi rezerwa celowa, a 50 tys. to ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

Przy uchwalaniu budżetu burmistrz Ormanty rozdzielił dodatkowe pieniądze które trafiły 50 tys. zł do OSP Bugaj, a kolejne 100 tys. zł do OSP Leńcze, propozycję burmistrza uchwalili radni.

Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska działa obecnie 9 jednostek OSP