Grupa prawie 50 organizacji pozarządowych i mediów lokalnych w tym portal NaszaKalwaria.pl zwróciła się do posłanek i posłów oraz do Marszałka Sejmu z apelem o zgłoszenie dra Adama Bodnara jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.

To właśnie pan Adam Bodnar  zaangażował się w proces  jaki wytoczył mi burmistrz Augustyn Ormanty w 2009 roku, to pan Adam się ze mną skontaktował zadeklarował pomoc Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dzięki jego zaangażowaniu otrzymałem bezcenną pomoc HFPC później wsparcie Kancelarii Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci Spółka Partnerska – jednej z lepszych w Polsce.

Finał wytoczonej sprawy przez burmistrza Ormantego znacie, proces wygraliśmy, obroniliśmy wolność słowa, nie sposób tego zapomnieć i do dziś jestem bardzo wdzięczny panu Adamowi za zaangażowanie i pomoc jaką wówczas od niego i HFPC otrzymałem.

Pan Adam Bodnar jako główny postulat wymienia: Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być bliżej ludzi, powinien czuć oddech społeczeństwa oraz organizacji tworzonych przez obywateli, Rzecznik Praw Obywatelskich powinien wspierać obywateli w dochodzeniu sprawiedliwości przed sądami. W dobie społeczeństwa informacyjnego reakcja na naruszenia praw człowieka powinna być szybka. Mój przykład i historia z 2009 jest doskonałym potwierdzeniem deklaracji jakie złożył pan Adam, on po prostu taki jest i taki też może być nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, tylko tego samego chcą posłowie ? Czy chcą Obywatelskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ?

 

Jak można się przyłączyć do inicjatywy NaszRzecznik?

Każda osoba, do 17 czerwca 2015 roku, może podpisać Apel do Posłanek i Posłów na stronie www.NaszRzecznik.pl – zachęcam do udziału w tej akcji i poparcia kandydatury pana Adama Bodnara.

Zachęcamy do samodzielnego zwracania się do posłanek i posłów – listownie, telefonicznie i na spotkaniach – i dopytywanie ich o to, co sądzą o idei rozmawiania z obywatelkami i obywatelami na temat organu chroniącego ich prawa.

 

Kandydat

Adam Bodnar jest doktorem praw, wiceprezesem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, członkiem rady Funduszu ONZ na rzecz Ofiar i Tortur, ekspertem Agencji Praw Podstawowych UE. Od lat angażuje się w ochronę praw i wolności jednostki. – Cenimy jego wiedzę ekspercką, doświadczenie, niezależność, zdolności organizacyjne i umiejętność kierowania dużym zespołem – tłumaczą inicjatorzy apelu.

Zadecydują posłowie

Formalnie Adam Bodnar zostanie kandydatem, jeśli na apel organizacji zareagują posłowie lub Marszałek Sejmu – to oni mogą zgłaszać kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu. Jeśli posłowie poprą kandydaturę NGO, Adam Bodnar będzie konkurował m.in. z obecną Rzecznik, Ireną Lipowicz. Nie było jeszcze sytuacji, żeby RPO pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje. Organizacje liczą, że i tym razem zachowany zostanie zwyczaj wymiany rzecznika po jednej kadencji oraz na to, że politycy zechcą na tym polu oddać inicjatywę obywatelom.