pol

W piątek Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach przeprowadzili akcję ” Alkohol i Narkotyki”. Przebadano 722  kierujących,  u 7 z nich  stwierdzono stan nietrzeźwości.

Policja przestrzega że jest to przestępstwo z art. 178a Kodeksu Karnego tj. kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwym grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Akcja ta miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowana była przede wszystkim wobec kierujących pod wpływem różnych środków odurzających (alkoholu, narkotyków, itp.) celem wyeliminowania ich z ruchu drogowego.

Podczas tej  akcji przebadano ponad 722  kierujących,  u 7 z nich  stwierdzono stan nietrzeźwości. Kierującym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami i do Sądu Rejonowego w Wadowicach zostaną skierowane wnioski o ukaranie – informują Policjanci

Przeprowadzona akcja miała też na celu uświadomienia kierowcom, że ich trzeźwość jest jednym z najważniejszych  z elementów bezpieczeństwa na drodze dla nich i dla innych użytkowników.