burdek

Edward Szumara nie jest już dyrektorem CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej z końcem ubiegłego roku została z nim rozwiązana umowa o pracę. Zastąpił go Andrzej Burdek, który powraca na to stanowisko po 4 latach przerwy.

Andrzej Burdek będzie pełniącym obowiązki Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, do czasu ogłoszenia konkursu na Dyrektora.

Dotychczasowy dyrektor CKSiT Edward Szumara tę funkcję pełnił od września 2011 r., kiedy to burmistrz Zbigniew Stradomski podpisał z nim umowę o pracę, zastąpił na tym stanowisku Ewelinę Baklarz, która pełniła obowiązki dyrektora CKSiT od stycznia do września 2011 r.

Andrzej Burdek powraca na stanowisko Dyrektora po 4 letniej przerwie, po objęciu rządów w 2010 r. burmistrz Zbigniew Stradomski odwołał go z pełnionej funkcji. Przez ostatnie lata Andrzej Burdek pracował w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przyjąłem propozycję burmistrza Ormantego dlatego, że jest co robić, a wyzwanie z zakresu zarządzania Instytucją która ponownie stoi na skraju wypalenia się merytorycznego oraz finansowego dodatkowo rozbudza ambicje i chęć podjęcia wyzwania – mówi dyrektor CKSiT Andrzej Burdek

Obejmując funkcję po. dyrektora CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej Andrzej Burdek przedstawił koncepcję programowo-organizacyjną i finansową zarządzania jednostką kultury.

Dziś CKST jest w momencie przełomowym. Aby całkowicie nie zaprzepaścić wypracowanego potencjału, nie może trwać nadal w niepewności finansowej. Gmina ma poniekąd do wyboru – skazać CKST na margines, de facto na powolne umieranie lub podjąć wspólnie trud na pożytek dla wielu – dodaje dyrektor Andrzej Burdek

Po. Dyrektora Andrzej Burdek określił swoje priorytety jak np.: rozwój instytucjonalny poprzez optymalne wykorzystanie potencjału CKST, stały progres oferty programowej CKST w oparciu o dziedzictwo kulturowe i historyczne Kalwarii Zebrzydowskiej.

Burdek zapowiada, że będzie dążył do odbudowania oferty kulturowo-edukacyjnej dla każdej grupy wiekowej, stworzenie optymalnych warunków do wizyt rodzinnych, mówi też, że chce być blisko twórców ludowych i badaczy kultury, w jego planach jest też zbudowanie nowego wizerunku i nowej marki CKST.

Zapowiada też przedstawienie raportu z tego co zastał w CKSiT, raport będzie chciał przedstawić radnym jak i koncepcje funkcjonowania CKSiT na kolejne miesiące.