Andrzej Grabiec uczeń klasy III B Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbywał się w Niepokalanowie w dniach 6 -7 czerwca 2016r.

W części pisemnej uzyskał maksymalną liczbę punktów (90pkt.), kwalifikując się do ścisłego finału, w którym uczestniczyło siedmioro finalistów spośród ok. 30 000 z całej Polski biorących udział w konkursie.

Po części ustnej komisja konkursowa wyłoniła trójkę laureatów, wśród których znalazł się uczeń naszej szkoły, zajmując II miejsce w Polsce.

Jako nagrodę Andrzej otrzymał wraz z siostrą katechetką pielgrzymkę do Rzymu ufundowaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, indeks do wyboru na kilkanaście kierunków na różnych uczelniach w Polsce i ciekawe  zestawy książkowe.

Warto dodać, że Andrzej Grabiec był także zwycięzcą ubiegłorocznego konkursu biblijnego- zajął wtedy I miejsce w Polsce.

{lokalwaria.iap.pl}

  • Magnolia

    Gratulacje

  • cognitio

    Sukces, z którym prosto do rozwijającego się świata.

  • brawo Andrzej! 😂