Zobacz kto kandyduje na radnego ?

21 października 2018 roku zostaną przeprowadzone wybory samorządowe. Będziemy wybierać wójtów burmistrzów, prezydentów miast i radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych i wojewódzkich. Te... Jakub Wolny