wybory15-s

W niedzielę w gminie Kalwaria Zebrzydowska przeprowadzono wybory do rad sołeckich i zarządów osiedli. Wybory nie spotkały się z większym zainteresowaniem głosowało zaledwie ok 10 % mieszkańców. Większych zmian wśród sołtysów nie ma.

Te wybory nie spotkały się ze zbyt dużym zainteresowaniem, w kilku miejscach jest tak mało chętnych, że osoby które zostały zarejestrowane jako kandydaci do rady sołeckiej automatycznie stały się ich członkami i tam wybory do rady sołeckiej nie zostały nawet przeprowadzone, tak było na Bugaju, w Stanisławiu Dolnym, Zebrzydowicach i Podolanach.

W kilku miejscach jest tylko jeden kandydat na Przewodniczącego Rady Osiedla, czy Sołtysa, tak jest w wyborach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 2, tam jedyną kandydatką jest Mariola Kachnic.

Podobnie było w Barwałdzie Górnym jedyny kandydat to Jolanta Oleksy, w Brodach jedyny kandydat to Piotr Żabecki, Bugaj to Jan Maluty, w Leńczach kandydatką jest Jolanta Krzeszowska – Mirocha, w Przytkowicach Kazimierz Targosz, Stanisław Dolny Grażyna Opyrchał, Zebrzydowice Bieńkowice – Zofia Musiał, Stanisław Dolny Dolany Ewa Pacut, a w Podolanach Halina Kaźimierczak.

Gminna Komisja Wyborcza opublikowała właśnie oficjalne wyniki wyborów z poszczególnych sołectw. Zaskoczenia nie ma wszyscy sołtysi, którzy startowali zostali ponownie wybrani. We wszystkich obwodach głosowania odnotowano bardzo niską frekwencję w okolicach 10 %.

W wyborach do na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 Tadeusz Stela otrzymał 89, Sławomir Torbus – 42 głosy, a Grażyna Wojcieszak – 29.

 

Nowego sołtysa będą mieć mieszkańcy Zebrzydowic, tutaj wybrano Ireneusza Kowalczyka, który otrzymał 167 głosów, Marzena Jarguz – 91 głosów, a Antoni Warczewski – 28

 

 

 

ZARZĄD OSIEDLA NR 1 W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

 

Przewodniczący Zarządu:

Stela Tadeusz

Członkowie Zarządu:

 1. Błachut Piotr
 2. Czermak Jadwiga
 3. Dragan Łukasz
 4. Herbut Dawid
 5. Jagosz Halina
 6. Lipień Marcin
 7. Łężniak Marcin
 8. Mądracki Dariusz
 9. Opyrchał Przemysław
 10. Płaczek Sławomir
 11. Tokarska Marta
 12. Warmuz Bożena

ZARZĄD OSIEDLA NR 2 W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Przewodniczący Zarządu:

Kachnic Mariola

Członkowie Zarządu:

 1. Dusza Barbara
 2. Gadocha Marek
 3. Kaczor Robert
 4. Kordel Andrzej
 5. Krzystek Teresa
 6. Leja Grzegorz
 7. Malina Sławomir
 8. Marcowska Ewa
 9. Oleksy Krzysztof
 10. Radosz Iwona
 11. Wójcik Karol
 12. Zamysłowski Zygmunt

BARWAŁD GÓRNY

Sołtys

Oleksy Jolanta

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Biskup-Zacharska Joanna
 2. Gałuszka Andrzej
 3. Janicki Krzysztof
 4. Karcz Józef
 5. Kordel Jacek
 6. Michalik Zbigniew
 7. Musiał Maria
 8. Pawlik Kazimierz
 9. Paździorko Agata
 10. Stawowy Stanisław
 11. Szpila Zygmunt
 12. Wiecheć Jan

BARWAŁD ŚREDNI

Sołtys

Odrobina Paweł

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Basiura Stanisław
 2. Bucki Krzysztof
 3. Chorąży Józef
 4. Czader Grzegorz
 5. Filek Barbara
 6. Kleszcz Krzysztof
 7. Kleszcz Stanisław
 8. Lach Józef
 9. Leja Agata
 10. Stopa Witold
 11. Tatar Tadeusz
 12. Żak Paweł

 

BRODY

Sołtys

Żabecki Piotr

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Brózda Marcin
 2. Firek Andrzej
 3. Jantas Mirosław
 4. Karelus Tadeusz
 5. Kulig Grzegorz
 6. Mlost Michał
 7. Moskwa Anna
 8. Pająk Tadeusz
 9. Salawa Bogusław
 10. Turek Bogusław
 11. Worwa Jan
 12. Zajda Rafał

BUGAJ

Sołtys

Maluty Jan

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Gaura Andrzej
 2. Jakubiec Ewa
 3. Kawa Ryszarda
 4. Królikowski Stanisław
 5. Kurdziel-Karelus Agata
 6. Pająk Mirosława
 7. Sermak Augustyn
 8. Stawowy Michał
 9. Stela-Malina Irena
 10. Ziemla Andrzej

LEŃCZE

 

Sołtys

Krzeszowska-Mirocha Jolanta

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Bucki Robert
 2. Czarniak Bernard
 3. Czopek Michalina
 4. Kowalski Bartłomiej
 5. Krzeszowski Włodzimierz
 6. Kumor Paweł
 7. Oleś Alojzy
 8. Pawłowska Justyna
 9. Szewczyk Sylwia
 10. Ulman Adam
 11. Ziemba Jerzy
 12. Żak Jarosław

PRZYTKOWICE

Sołtys

Targosz Kazimierz

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Doktor Andrzej
 2. Gruczyński Andrzej
 3. Guguła Tomasz
 4. Jaskuła Stanisław
 5. Kasiarz Stefan
 6. Monica Ryszard
 7. Przystał Bogumiła
 8. Rudecki Robert
 9. Rzeszutko Marek
 10. Spólnik Andrzej
 11. Wojas Jan
 12. Żak Robert

STANISŁAW DOLNY

Sołtys

Opyrchał Grażyna

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Czaja Stanisław
 2. Filek Józef
 3. Gawron Krzysztof
 4. Godawa Stanisław
 5. Góra Dariusz
 6. Jaworski Tadeusz
 7. Kleszcz Jakub
 8. Konopka Stanisław
 9. Leńczowski Robert
 10. Ryłko Jakub
 11. Sadłoń Franciszek
 12. Wasiuta Teresa

ZEBRZYDOWICE BIEŃKOWICE

Sołtys

Musiał Zofia

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Banaś Kazimierz
 2. Brózda Andrzej
 3. Bucka Izabela
 4. Czerwińska Małgorzata
 5. Dura Roman
 6. Dzidek Stanisław
 7. Faber Andrzej
 8. Musiał Dorota
 9. Ostafin Maria
 10. Pilch Maria

STANISŁAW DOLNY DOLANY

Sołtys

Pacut Ewa

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Górecki Mirosław
 2. Kasiarz Tomasz
 3. Kołodziej Małgorzata
 4. Korzeniowski Marcin
 5. Korzeniowski Piotr
 6. Kudzia Stanisław
 7. Maryon Dariusz
 8. Morek-Rozum Ewelina
 9. Moskała Dawid
 10. Opyrchał Artur
 11. Rybski Tadeusz
 12. Żmija Maciej

ZEBRZYDOWICE

 

Sołtys

Kowalczyk Ireneusz

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Bal Bartłomiej
 2. Grabiński Zygmunt
 3. Gronkowski Grzegorz
 4. Jankowicz Władysław
 5. Jarguz Marek
 6. Jarguz Marzena
 7. Jarguz Mirosław
 8. Kawaler Mariusz
 9. Kowalczyk Zbigniew
 10. Nowak Michał
 11. Ryłko Paweł
 12. Stoczek Jacek

ZARZYCE WIELKIE

Sołtys

Madeja Małgorzata

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Karelus Jadwiga
 2. Leja Aleksander
 3. Leńczowski Marcin
 4. Matuła Alina
 5. Mlost Mirosław
 6. Opyrchał Sabina
 7. Popiel Grażyna
 8. Rzadek Stanisław
 9. Słonina Robert
 10. Walinowicz Aleksander

ZARZYCE MAŁE

Sołtys

Mirocha Krystyna

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Gajewska Beata
 2. Madej Ryszard
 3. Mazur Renata
 4. Piątek Tadeusz
 5. Rym Anna
 6. Rywotycki Wiesław
 7. Skałka Andrzej
 8. Sroka Renata

PODOLANY

Sołtys

Kaźmierczak Halina

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Barańska Dorota
 2. Brocka Lucyn
 3. Dziuba Stanisław
 4. Filipczyk Irena
 5. Kaźmierczak Witold
 6. Kot Adam
 7. Kuc Beata
 8. Oleś Alicja
 9. Piwowar Helena
 10. Słonina Włodzimierz