Na drodze krajowej DK52 na odcinkach  Izdebnik – Krzywaczka i Krzywaczka – Głogoczów w ciągu najbliższych 6 miesięcy remontowany zostanie odcinek drogi o długości 6 km, w związku z tym trzeba się liczyć z utrudnieniami.
W ciągu 6 miesięcy wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 6 km. Do czasu realizacji remontu nie wlicza się okresu związanego z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Od 16 lipca 2016 roku do 2 sierpnia 2016 r. wykonawca zobligowany jest do zapewnienia pełnej przejezdności po drodze krajowej nr 52 – informuje GDDKIA Kraków 

W poniedziałek 16 maja został przekazany plac budowy wykonawcy remontu dk 52 na odcinkach Izdebnik – Krzywaczka i Krzywaczka – Głogoczów.

Zakres robót budowlanych obejmuje roboty budowlane odbywające się w granicach istniejącego pasa drogowego dk nr 52. Remontowana będzie nawierzchnia istniejącej jezdni dk52, nawierzchnia istniejących chodników, zatok autobusowych i przylegających do nich peronów przystankowych, poboczy gruntowych, systemu odwodnienia oraz przepustów zarówno pod drogą główną jak i pod zjazdami.

Prace remontowe obejmą także krawężniki, obrzeża i zjazdy. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe a także zamontowane bariery.

Koszt remontu wyniesie ponad 5 mln 778 tys. zł. Wykonawcą jest firma Skanska S.A.

Na początek wykonywane będą prace inwentaryzacyjne, pomiarowe i pobieranie próbek istniejącej nawierzchni. Zanim rozpoczną się roboty powodujące utrudnienia wykonawca musi przygotować organizację ruchu, która dopiero po zaakceptowaniu przez GDDKiA Oddział w Krakowie może być wdrożona.

 • ABC

  Do gość:
  A umiesz ty czytać, gamoniu???

 • Tylko Wisla

  Pol roku?? Pol?? 6km odcinek ???!
  I my jesteśmy w unii i my jesteśmy rozwijającym sie krajem?
  Ale o czym my mówimy jak w kalwarii 3 miesiąc wymieniają 2 czy 3-letnie chodniki, a po okolicznych drogach ludzie koła gubią na dziurach..

 • gosc

  chyba nie pomyśleli o tym ze w między czasie są Światowe Dni Młodzieży i niektórzy będą podróżować w stronę Krakowa…