W Kalwarii Zebrzydowskiej gościła Agnieszka Wachowska Zastępca Dyrektora GDDKiA w Krakowie, która wizytowała realizację inwestycji na drodze krajowej 52 w Barwałdzie Górnym i Barwałdzie Średnim. Inwestycja GDDKiA w Krakowie zakłada wymianę nawierzchni drogowej, budowę chodnika wartość robót wyniesie około 1 mln 500 tys. zł.

Burmistrz Augustyn Ormanty podziękował pani dyrektor za ostatnie inwestycje GDDKiA Kraków w miejscowościach Barwałd Średni, Barwałd Górny, Brody i Kalwaria Zebrzydowska.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w imieniu własnym i mieszkańców szczególnie dziękował za realizowane prace inwestycyjne i remontowe drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała–Głogoczów w miejscowościach: Barwałd Górny i Barwałd Średni. 

Dyrektor Agnieszka Wachowska wizytowała realizację inwestycji na odcinku w Barwałdzie Górnym i Barwałdzie Średnim . W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Augustyn Ormanty, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, radny Rady Miejskiej Wiesław Łuczak, radny Powiatu Wadowickiego i zarazem sołtys Barwałdu Średniego Paweł Odrobina oraz sołtys Barwałdu Górnego Jolanta Oleksy.

Wcześniej w ramach modernizacji tego odcinka drogi wykonano budowę sieci kablowej oświetlenia przy drodze krajowej w Barwałdzie Górnym. Zakres zamówienia obejmował miedzy innymi wykonanie: nowej sieci kablowej oświetlenia ulicznego o długości 905 m, posadowienie 21 slupów kompozytowych wraz z montażem opraw oświetleniowych i została sfinansowana ze środków gminnych, a wartość robót wyniosła 107.809 zł.

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej a GDDKiA w Krakowie skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej z ulicą Kolejową w Kalwarii Zebrzydowskiej, na które od lat skarżyli się  mieszkańcy ulegnie znaczącej poprawie – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Wcześniej, bo 25 listopada u Burmistrza Miasta gościł Ryszard Żakowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Krakowa. Podpisano porozumienie, które ustala i określa zasady współpracy Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej z GDDKiA w Krakowie przy realizacji pasa środkowego na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z ulicą Kolejową.

Zadanie realizowane będzie na podstawie koncepcji wypracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Rozwiązanie przewiduje wykonanie pasa środkowego umożliwiającego oczekiwanie pojazdom skręcającym w lewo z ulicy Jagiellońskiej w ulicę Kolejową w sposób niepowodujący blokowania pasa do jazdy na wprost.

W ramach zadania planuje się też korektę programu sygnalizacji świetlnej oraz jej koordynację z sąsiednim skrzyżowaniem w rynku. GDDKiA w Krakowie planuje rozpoczęcie prac inwestycyjnych na wspomnianym skrzyżowaniu w 2017 roku.