W marcu 2018 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska rozpoczną się prace projektowe i remontowe na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka, a także budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina-Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona-Bielsko Biała Główna.

Główny inwestor czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informuje, iż szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 240 mln. zł. a prace potrwają do marca 2018 do września 2019r.

Prace remontowe prowadzone będą w ciągu linii kolejowej nr 97 i 117 w miejscowościach: Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice, Leńcze, Podolany, Przytkowice.

W związku z czym główny inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje już teraz o możliwych utrudnieniach podczas wykonywania prac. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gmina Kalwaria Zebrzydowska proszą o wyrozumiałość i cierpliwość lokalnej społeczności, z góry przepraszamy za uciążliwości, które się pojawią – informują inwestorzy 

W ostatnim czasie Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty spotkał się z Sebastianem Trepą Dyrektorem ds. Realizacji Projektu Budowlanego PNUIK Kraków Sp. z o.o., rozmawiano o planowanych inwestycjach kolejowych na terenie gminy.

Zakres prac obejmie: – kompleksową wymiane nawierzchni torowej wraz z wzmocnieniem podtorza, – wymiana/remont nawierzchni na przejazdach drogowo – kolejowych wraz z dojazdami do przejazdów w ciągu przedmiotowej linii, – wymiana sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, – remont obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty) w tym montaż dźwigów osobowych na kładce w m. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, – przebudowa peronów w ciągu linii 97, z dostosowaniem dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, – prace okołotorowe polegające na odtworzeniu, oczyszczeniu rowów przytorowych.