Jak informuje rynek-kolejowy.pl Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz na zaprojektowanie robót dla budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inwestycja ma wynieść ponad 200 milionów złotych wykonane zostaną roboty na trasie Kraków – Zakopane, między Skawiną a Suchą Beskidzką.

Dzięki inwestycji PLK, łatwiejszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Radziszów Centrum. PLK zapewnia też, że podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach mobilnych, zyskają lepszą obsługę na stacjach: w Radziszowie, Leńczach, Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckoronie, Stroniach, Stryszowie i na przystankach: Rzozów, Wola Radziszowska, Podolany, Przytkowice.

Perony będą przebudowane i wyposażone w nowe wiaty i ławki. Poprawi się oznakowanie i oświetlenie. W Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckoronie kładka dla pieszych zapewni wygodniejsze i bezpieczniejsze dojście oraz łatwiejszy dostęp do pociągów – informuje PLK.

Skrócenie czasu przejazdu o kolejne kilka minut

Według informacji PLK, prace inwestycyjne na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka umożliwią kilkuminutowe skrócenie czasu przejazdu na trasie Kraków – Zakopane.

Nowe będą tu urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wykonawca wymieni ponad 35 km torów. Przebudowanych będzie blisko 100 obiektów inżynieryjnych. Prace obejmą 6 mostów m.in. w Skawinie, Przytkowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyremontowane zostaną dwa wiadukty w Woli Radziszowskiej i Stryszowie i kilkanaście przejazdów kolejowo-drogowych.

W ramach zadania na linii nr 97 zaprojektowana zostanie również łącznica kolejowa w Kalwarii Zebrzydowskiej , między liniami: Skawina – Żywiec i Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała, która po realizacji ułatwiłaby ruch pociągów. Zakończenie prac na linii nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz zaprojektowanie budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckoronie, planowane jest w 2020 r.

Inwestycja na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka (linia nr 97), realizowana jest ze środków budżetowych w ramach większego projektu o nazwie: „Prace na liniach do Zakopanego nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” o wartości 950 mln zł netto.

W 2 h 15 min z Krakowa do Zakopanego

PLK informuje też, że po zakończeniu inwestycji zaplanowanych w Krajowym Programie Kolejowym na Zakopiance do 2023 r. czas przejazdu w relacji Kraków – Zakopane skróci się aż o ok. 1 h i 20 min, – z 3,5 godziny do 2 godzin 15 minut.

Już o około pół godziny ma być krótsza podróż na koniec 2017 r., dzięki obecnie realizowanym inwestycjom za 250 mln zł.