W dniu dzisiejszym (23.10) odbyło się spotkanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwołane przez Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego. Było to pierwsze spotkanie Rady w nowym składzie.

Tematyka spotkania dotyczyła bieżącego funkcjonowania SPZOZ, planu pracy, zakupów i remontów zaplanowanych w 2021 rok, a także omówienie utrudnionego dostępu telefonicznego do Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kierownik SP ZOZ Grzegorz Pasternak, zapewnił że wraz z nowym tygodniem kontakt telefoniczny i dostęp do lekarzy powinien ulec poprawie!

Do Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej zakupiona została nowoczesna, cyfrowa centrala telefoniczna wraz z nowymi aparatami, dodatkowo wszystkie rejestracje w Przychodni zostaną wyposażone w tel. komórkowe.

  • tower

    a będzie miał kto podnieść słuchawkę?