Gmina Kalwaria Zebrzydowska 2020 roku pomogła wymienić mieszkańcom 132 „kopciuchy” na ekologiczne piece, na ich wymianę przeznaczono blisko 1 mln zł. W latach 2016-2020  kwota dofinasowań (środki zewnętrzne oraz środki gminne) wypłacona mieszkańcom  do wymiany pieców wyniosła  około 3 mln 340  tys.  zł. W tym czasie wymieniono 436 kotłów.

Z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na dofinansowanie wymiany pieców przeznaczono kwotę 420 tys. zł, dzięki tym środkom wymieniono 60 starych kotłów węglowych.

Pozostałe środki, którym wymieniono „stare kopciuchy” pochodziły z zewnątrz  z Tarczy Antykryzysowej wygospodarowano 420 tys. zł na wymianę 60 kotłów.

Dofinansowanie do wymiany starego kotła na nowe ekologiczne  głównie gazowe lub na biomasę dla budynków gospodarstw indywidualnych w tym roku wynosiło 7  tysięcy złotych.

Dodatkowo zakończono realizację wymiany systemów ogrzewania w ramach projektu 4.4.2. dofinansowanego środkami unijnymi w 2020 roku wymieniono 12 kotłów na kwotę około 170 tys. zł.

Efekty wspomnianego przedsięwzięcia to z jednej strony redukcja niskiej emisji poprzez dofinansowania do wymiany starych kotłów węglowych, a z drugiej strony zainstalowane w większości przypadków bezobsługowe nowoczesne ekologiczne systemy ogrzewania w domach.

W przyszłym roku również zaplanowano dofinansowania do wymiany starych kotłów.

Warto w tym miejscu przypomnieć,  że w latach 2016-2020  kwota dofinasowań (środki zewnętrzne oraz środki gminne) wypłacona mieszkańcom  do wymiany pieców wyniosła  około 3 mln 340  tys.  zł. W tym czasie wymieniono 436 kotłów.

Wymiana starych kotłów na:  nowe ekologiczne węglowe, gazowe lub na biomasę dla budynków gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ostatnich latach 2016-2020 wyglądało następująco:

– w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2016: dofinansowano wymianę  60 starych kotłów węglowych.

– z budżetu Gminy w roku 2017:  dofinansowano wymianę 53 starych kotłów węglowych

– w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2018: dofinansowano wymianę 60 starych kotłów węglowych,

– w latach 2018-2020  realizowany jest projekt  związany z dofinasowaniem wymiany 32 szt. starych kotłów węglowe na nowe gazowe w ramach programu RPO  działanie 4.4.2

– z budżetu Gminy w roku 2019:  dofinansowywano   wymianę 99 starych kotłów węglowych

– z budżetu Gminy w roku 2020:  dofinansowywano wymianę 60 starych kotłów węglowych

– z Tarczy Antykryzysowej w 2020: 60 kotłów

– w ramach projektu 4.4.2. w 2020: 12 kotłów