W gminie Stryszów zakupiono osiem zestawów odzieży ochronnej, po dwa dla każdej z jednostek. W skład zestawu wchodzi: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka i rękawice.

W ramach konkursu ,,Bezpieczny Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznano w 2015 r. Gminie Stryszów dotację w wysokości 12 tys. zł. 12 tys. zł zostało dołożone z gminy Stryszów.

W trakcie posiedzenia Zarządu Gminnego Związku OSP RP – przedstawiciele czterech jednostek: OSP Zakrzów, OSP Stronie, OSP Łękawica, OSP Stryszów  odebrali po dwa komplety umundurowania bojowego.

W trakcie tego spotkania podkeślono, że ten rok był wyjątkowo udany dla Gminy Stryszów pod względem doposażenia straży i wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo.

Ze środków Województwa Małopolskiego  w  ramach programu „Bezpieczna Małopolska” w 2015 r. skorzystały jednostki OSP w  Stryszowie i  Zakrzowie, gdzie dofinansowano zakup kompleksowych Systemów Selektywnego Powiadamiania. System w razie alarmu automatycznie rozsyła poprzez sieć komórkową wezwanie do akcji wszystkim druhom. Całkowita wartość zadania dla obu jednostek wyniosła 18.000 zł – w tym kwota dotacji: 7. 920 zł.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (OSP Łękawica i OSP Stronie) otrzymały też na zakup sprzętu bojowego dotacje z budżetu gminy w wysokości 17.500 zł w tym: OSP Łękawica 2.000 zł, a OSP Stronie 15.000 zł na zakup zestawu hydraulicznego.

W ramach projektu Małopolskie Remizy” druhowie ze Stronia mają poprawione warunki lokalowe, dzięki realizacji projektu „Poprawa estetyki pomieszczeń OSP Stronie, poprzez remont oraz wykonanie odwodnienia obiektu wraz z chodnikiem”. Wartość modernizacji remizy to 43.420 zł – w tym dotacja z Urzędu  Marszałkowskiego 19.170 zł.