Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej zmieniła się nie do poznania, przybierając barwy patrona. Budynek przeszedł gruntowny remont, wnętrze zostało przebudowane.

Wykonano tutaj prace rozbiórkowe, obiekt został docieplony, przeprowadzono konserwację pokrycia dachowego, wykonano nową instalację elektryczną i sanitarną, zakupiono nowe meble i wyposażenie.

 Stworzone zostało specjalne miejsce dla najmłodszych, powstała też przestrzeń, którą można wykorzystać na okolicznościowe spotkania, wykonano nowe sanitariaty, szatnie, a także dwa pomieszczenia dla pracowników.

Kolorystyka wnętrza nawiązuje do dzieł Stanisława Wyspiańskiego, przeważają tutaj niebiesko-szare barwy.  Zagospodarowana została także przestrzeń wokół biblioteki, powstało nowe ogrodzenie.

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy odbioru technicznego, w którym wzięli udział Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, Przewodniczący Zarządu Osiedla 1 Tadeusz Stela, Dyrektor Biblioteki Bogusława Moskała, inspektor nadzoru inwestorskiego i główny wykonawca Andrzej Pyka, pracownicy Urzędu Miasta.

Oficjalne otwarcie Biblioteki Publicznej po remoncie nastąpi 22 listopada 2019 r.

Wartość prac wyniosła 869 tys. zł., Gmina Kalwaria Zebrzydowska na ten cel pozyskała 445  tys. zł. dotacji. Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przygotował wniosek „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.