Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska zaczyna brakować wody z  miejskich wodociągów, pojawiają się przerwy i braki w dostawie wody z miejskiej sieci wodociągowej.

Wczoraj Wójt Lanckorony apelował o oszczędzanie wody i zakazał jej używania wody do napełniania basenów, mycia pojazdów, podlewania, używania wody do celów budowlanych. Dziś podobny komunikat wydały kalwaryjskie wodociągi.

W związku z długotrwałym okresem suszy i możliwymi przerwami w dostawie wody na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska od dnia 11.08.2015r. do odwołania wprowadza się zakaz podlewania roślin oraz napełniania basenów z miejskiej sieci wodociągowej.

Z dnia na dzień zmniejszają się zasoby wody oraz wydajność systemu wodociągowego eksploatowanego przez MZWiK Sp. z o.o. Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą i ograniczenie jej zużycia wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. Nie należy używać wody z miejskiej sieci wodociągowej do mycia samochodów, placów, podlewania trawników i ogrodów oraz napełniania basenów – apeluje MZWiK Sp. z o.o Kalwaria Zebrzydowska

 

Jednocześnie wodociągi  informują o zakazie korzystania z hydrantów do innych celów niż p.poż. Hydranty służą tylko uprawnionym służbom ochrony przeciwpożarowej. Nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

 

 

W kilku miejscach w gminie Lanckorona brakuje wody, w związku z tym Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata zwraca się do wszystkich odbiorców wody z wodociągu lokalnego na terenie Gminy Lanckorona z prośbą o maksymalne oszczędzanie wody pitnej.

Jednocześnie Wójt Łopata zakazuje używania wody: do napełniania basenów, mycia pojazdów, podlewania, używania wody do celów budowlanych.

W centrum Kalwarii Zebrzydowskiej, strażacy z miejscowej OSP uruchomili punkt schładzania.

W najbliższych dniach między godziną 14 a 17 w porozumieniu z burmistrzem Augustynem Ormantym, nasza jednostka zainstaluje kurtynę wodną na placu koło kościoła która będzie miała na celu przynieść trochę ulgi mieszkańcom w upalne dni informują strażacy z Kalwarii

Wydano też specjalny komunikat:

W związku z obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczej poniżej niezbędnych wielkości, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, Polskie Sieci Elektoenergetyczne stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i z dniem 10 sierpnia od godz. 10:00 wprowadzają ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju

Natomiast wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie województwa małopolskiego od godz. 13:30 dnia 08.08.2015 do godz. 20:00 dnia 15.08.2015 prognozuje się temperaturę maksymalną od 34°C do 36°C, temperaturę minimalną od 18°C do 21°C.