Na drodze krajowej nr 52 w Brodach, w związku z budową dwóch nowych mostów na potoku Solczanka i drugiego potoku bez nazwy uruchomiono tymczasowe przeprawy mostowe. Ruch po nich będzie obowiązywał do 29 lipca 2018 roku.

1 czerwca tego roku został przekazany wykonawcy plac budowy dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Brody. Jeden wybudowany będzie na potoku Solczanka i nieopodal drugi na potoku bez nazwy. Stare mosty są w złym stanie technicznym i muszą być zastąpione nowymi.

Jak informuje Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie, w związku z budową nowych przepraw, ruch pojazdów został w piątek (20.10) przełożony na drogę objazdową tymczasową, dwukierunkową zlokalizowaną równolegle do istniejącej.

Na drodze objazdowej są dwa tymczasowe mosty i jedna kładka dla pieszych. Ruch pieszy odbywać się będzie wyznaczoną trasą i tymczasową kładką. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do 29 lipca przyszłego roku. W obrębie inwestycji wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W ramach inwestycji zaplanowano:

– rozbiórkę istniejących obiektów mostowych wraz z budową nowych obiektów mostowych na potoku „bez nazwy” i na potoku Solczanka,
– rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 52 na dł. ok.262,50 m,
– opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień wraz z wykonaniem objazdu tymczasowego o długości ok. 215,0 m z późniejszą rozbiórką po zakończeniu robót,
– budowę odwodnienia z odcinka rozbudowywanej drogi wraz z przebudową istniejącego odwodnienia liniowego,
– budowę umocnienia brzegów, skarp i dna potoków w rejonie projektowanych obiektów inżynierskich wraz z budową gurtów kamiennych w korytach potoków,
– przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej,
– przeniesienie kapliczki z figurą Chrystusa Nazareńskiego (z XIX w.) w Brodach,
– zabezpieczenie przewodu sieci wodociągowej,
– zaprojektowanie i wykonanie kanałów technologicznych w kapach chodnikowych.

Wykonawcą jest Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TALAGA z Myślenic. Koszt inwestycji wyniesie ponad 5 mln 150 tys. zł.

 • znaffca

  Proszę czytać ze zrozumieniem. Aczkolwiek o moście w Brodach też mogliby coś napisać …

 • SołtysBrodów

  Cedron masz w Brodach przy skrzyżowaniu na Palcze, a ten most jest w Brodach Solca i tam są dwie rzeczki, w tym jedna bez nazwy.

 • pit

  czy aby na pewno ????

 • Krzysztof Goralczyk

  RZEKA NAZYWA SIĘ CEDRON rzeka bez nazwy!!!