Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza w powiecie uchwaliła już budżet na 2016. Do projektu budżetu przygotowanego przez burmistrza Augustyna Ormantego radni wnieśli 32 poprawki.

Przyjęty budżet zakłada przychody w wysokości 56 mln 884 tys. zł, a rozchody na poziomie 55 mln 454 tys. zł oznacza to, że gmina będzie miała nadwyżkę w wysokości 1 mln 292 tys. zł ta kwota zostanie przeznaczona na spłatę długów i pożyczek.

Sesja budżetowa przebiegła bardzo sprawnie, bowiem wcześniej radni dogadali się miedzy sobą  jakich zmian dokonać, poprawki zaproponowali radni z komitetu Wszystko dla Gminy, którzy mają większość w radzie gminy.

Głównie uszczuplono wydatki jakie burmistrz Ormanty założył w Urzędzie Miasta, a po zmianach radnych trafią one głownie na budowę chodników, czy też modernizację remizy w Bugaju.

Wydatki na inwestycje wyniosą około 5 mln zł, z czego najwięcej bo ponad 1 mln 550 tys. zostanie przeznaczone na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych z przeznaczeniem na stworzenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.

1 mln 500 tys. zł zostanie  przeznaczone na budowę Sali gimnastycznej w Stanisławiu Dolnym. Ostatecznie 170 tys. zł zostało zapisane w budżecie na wymianę pieców ekologicznych z programu PONE.

Szykuje się też przebudowa gminnej  i budowa chodnika Brody – Zebrzydowice tutaj zagospodarowano ponad 1 mln 100 tys. zł.

Tradycyjnie już największą cześć budżetu pochłaniają wydatki z oświatą to kwota 28 mln 500 tys. zł, do Pomocy Społecznej trafi 8 mln 570 tys. zł, a na administrację blisko 5 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa przedłożony jej wcześniej projekt budżetu zaakceptowała ale z uwagami. RIO po raz kolejny ma wątpliwości w pozyskaniu przez Gminę 1 mln 400 tys. zaplanowanego ze sprzedaży majątku gminy.

RIO zwraca też uwagę na przeszacowanie wpływów z podatków gminnych w obecnym budżecie, mówiąc wprost wpływy powinny być oparte o realne dochody a nie ich dowolne tworzone i nie oparte na realnych wskaźnikach.

Za przyjęcie budżetu głosowało 14 radnych, a jeden z nich Marcin Zadora wstrzymał się od głosu.

  • kargul

    Ciekawe czy wojewoda nie uchyli uchwały Jeden z mieszkańców głośno mówił na sesji że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa Droga prosta teraz podzieli się wiedzą z Wojewodą a ten wyda zarządzenie nadzorcze