budzet15-9

Kalwaria Zebrzydowska ma w końcu swój budżet. Projekt budżetu przygotował były już burmistrz Stradomski, radni wraz z burmistrzem Ormantym wnieśli do niego blisko 50 poprawek. W ocenie burmistrza Ormantego to budżet kompromisu, burmistrz też pytał Quo vadis Kalwario.

Kalwaria Zebrzydowska jako jedna z ostatnich w powiecie uchwaliła swój budżet na bieżący rok. Sesja trwała ponad 5 godzin, a wcześniej radni przez trzy dni nad budżetem dyskutowali w swoich komisjach.

Jak wiemy jeszcze przed złożeniem urzędu ekipa burmistrza Stradomskiego przygotowała projekt budżetu, zakłada on dochody na poziomie 54 mln 826 tys. zł, a rozchody 53 mln 534 tys. zł, tym samym uzyskano nadwyżkę w wysokości 1 mln 292 tys. zł.

Inwestycje zaplanowano zaledwie na poziomie ok. 4 mln zł co stanowi zaledwie nieco ponad 7 % jest to jeden z najniższych wskaźników inwestycyjnych od lat.

Większość wydatków inwestycyjnych pochłoną wydatki na remonty dróg ponad 2 mln zł, natomiast na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej trafi 1 mln zł.

Najwięcej poprawek do budżetu wnieśli radni z komitetu „Wszystko dla Gminy” wprowadzili do budżetu 33 poprawki na łączną kwotę 800 tys. zł, jako że ten klub radnych ma większość w radzie wiec wszystkie zaproponowane poprawki zostały zaakceptowane.

Radni oszczędności głownie poszukali w Urzędzie Miasta, Szkole muzycznej, Hali sportowej czy Bibliotece z tymi cięciami do końca nie mogła pogodzić się Dyrektor iblioteki Bogusława Moskała, która argumentowała, że te cięcia zagrożą funkcjonowaniu Biblioteki.

Do zaproponowanych poprawek najwięcej uwag i zastrzeżeń wnieśli radni z Kalwarii Mikołajek i Zadora. Radny Zadora apelował by nie dokonywać cięć w środkach przeznaczonych na Szkołę Muzyczną czy Bibliotekę.

Także burmistrz Ormanty wprowadził swoje poprawki, dzięki dodatkowym 674 tys. zł jakie pochodzą z dotacji unijnych. Ormanty rozdzielił te dodatkowe środki tak jak planował i uzyskał we wszystkich poprawkach akceptację większości radnych i tak: 50 tys. zł trafi do OSP Bugaj, kolejne 100 tys. zł do OSP Leńcze, a większość środków ok. 340 tys. przekazano na budowę chodników w Zebrzydowicach, Przytkowicach i Brodach.

500 tys. zł trafi też na budowę sali gimnastycznej w Stanisławiu Dolnym, zamiast na RTG do Ośrodka Zdrowia w Kalwarii.

Burmistrz Ormanty najwięcej cięć dokonał w Promocji Miasta na kwotę 100 tys. zł zostaną one przekazane – 60 tys. zł na modernizację dróg rolnych, a 20 tys. zł z przeznaczeniem na projekt budowy boiska szkolonego w Zebrzydowicach, kolejne 20 tys. trafi do CKSiT na wznowienie wydawania „Wiadomości Kalwaryjskich”. 

Z poprawką burmistrza nie zgadzał się radny Mikołajek bronił środków zarezerwowanych na promocję miasta i apelował by je zostawić i dobrze wykorzystać z przeznaczeniem na promocję rzemiosła kalwaryjskiego.

Radny Mikołajek był też autorem poprawki by wygospodarować dodatkowe 15 tys. zł jakie mogły by trafić do rad sołeckich i rad osiedlowych tak by był to sygnał że rada tworzy budżet obywatelski, jednak tego pomysłu nie poparli radni, także kolega radnego z komitetu byłego burmistrza Stardomskiego radny Kazimierz Targosz był przeciw.

Mamy 50 poprawek do budżetu, jest to bardzo poważny sygnał i impuls, że tu coś jest nie tak. Trzeba zmienić metodologie tworzenia budżetu, trzeba znaleźć jakieś panaceum na to, musi być kompromis jak się będziemy wszyscy usztywniać to pytanie Quo vadis Kalwario – mówił burmistrz Augustyn Ormanty

Regionalna Izba Obrachunkowa przedłożony jej wcześniej projekt budżetu zaakceptowała ale z uwagami. RIO po raz kolejny ma wątpliwości w pozyskaniu przez Gminę 1 mln zaplanowanego ze sprzedaży majątku gminy, kiedy to w poprzednim roku zaplanowano 1 mln 500 tys. zł a nie pozyskano nawet złotówki

RIO zwraca też uwagę na przeszacowanie wpływów z podatków gminnych w obecnym budżecie, mówiąc wprost wpływy powinny być oparte o realne dochody a nie ich dowolne tworzone i nie oparte na realnych wskaźnikach.

RIO podkreśla, że nie realizowanie wskazanych uwag może mieć niekorzystny wpływ na tworzenie budżetów gminy w kolejnych latach. Obecnie Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest zadłużona na kwotę 13 mln 387 tys. zł a tylko w tym roku koszty zaciągniętego długu wyniosą 532 tys. zł

  • zamiast RTG hala sportowa

    Pieniadze zamiast na RTG w Kalwarii trafiły na budowe hali sportowe w Stanislawiu!!!!!!!!! A w Przychodni wiatr hula. Pomieszcenia przystosowane na RTG zajmuje opieka /paranoja/, inne prywaciarze. Nie ma okulisty trzeba ganiać na plebanię. Panie okulistki na plebani całkiem sympatyczne ale panuje tam niesamowita ciasnota. Pomieszczenie – poczekalnia /2 na 2 metry / i wejscia do gabinetu, rejestracji, ubikacji i sklepu. 4 stołki więc często z zakropionymi oczyma stoi się pól godziny.Dlaczego nie ma stomatologów w Przychodni na pełnym etacie? od czego jest ten kierownik? Wprawdzie zatrudnił na pół etatu emerytkę ale to chyba z wdzieczności za to,ze poparła go ” w konkursie. Szanowni Radni może coś zrobicie w tym kierunku !