budzet15-3

Budżet Gminy Kalwaria Zebrzydowska zostanie uchwalony dopiero pod koniec stycznia, do budżetu przygotowanego jeszcze przez Zbigniewa Stradomskiego tak burmistrz jak i radni mają sporo uwag łącznie zaproponowali 46 poprawki.

W minionym tygodniu radni na poszczególnych komisjach dyskutowali nad uchwałami jakie podejmą na najbliższej sesji zaplanowanej na najbliższy czwartek 29 stycznia godz. 9:00.

Najwięcej uwag i gorąca dyskusja była związana z budżetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok.

Jeszcze przed złożeniem urzędu ekipa burmistrza Stradomskiego przygotowała projekt budżetu, zakłada on dochody na poziomie 54 mln 826 tys. zł, a rozchody 53 mln 534 tys. zł, tym samym uzyskano nadwyżkę w wysokości 1 mln 292 tys. zł.

W projekcie budżetu na 2015 na wydatki inwestycyjne zaplanowano zaledwie na poziomie 4 mln zł co stanowi zaledwie nieco ponad 7 %.

W projekcie budżetu przedstawionym przez Stradomskiego zapisano dyspozycje dla burmistrza w zaciągnięciu kolejnego kredytu w wysokości 2 mln zł, ten punkt radni proponują usunąć i nie chcą dawać nowemu burmistrzowi możliwości do zaciągania dalszych kredytów.

Burmistrz Ormanty do przygotowanego projektu wniósł swoje poprawki a zakładają one obcięcie środków z Promocji Miasta o 100 tys. zł i przekazanie 60 tys. zł na modernizację dróg rolnych, a 20 tys. zł z przeznaczeniem na projekt budowy boiska szkolonego w Zebrzydowicach, kolejne 20 tys. ma trafić do CKSiT na wznowienie wydawania „Wiadomości Kalwaryjskich”.

Ormanty usunął też pół miliona złotych przeznaczonych na zakup RTG do Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej z przeznaczeniem na budowę Sali Gimnastycznej w Stanisławiu Dolny

W budżecie znalazło się też dodatkowe 674 tys. zł jakie pochodzą z dotacji unijnych, zasiliły one budżet po rozliczeniu inwestycji unijnych, burmistrz Ormanty rozdzielił te dodatkowe środki kierując je min. na : 50 tys. zł – dofinansowanie samochodu w OSP Bugaj, 100 tys. zł dofinansowanie samochodu w OSP Leńcze, sporo środków bo 340 tys. przeznaczono na budowę chodników w Zebrzydowicach, Przytkowicach i Brodach.

Podobnych zmian w budżecie co burmistrz proponują radni, po ich poprawkach więcej środków zostanie przeznaczonych na budowę chodników i położenie asfaltu na drogach głownie w sołectwach.

Radni środków poszukali min. w Urzędzie Miasta, Szkole muzycznej, Hali sportowej czy Bibliotece te cięcia dokonane przez radnych dały blisko 800 tys. zł.

W projekcie budżetu jaki przygotował Stradomski wśród inwestycji zapisano remont WC na parterze za 40 tys. zł radni ten wydatek obcięli, a środki przeznaczyli na oświetlenie w Barwałdzie Górnym i budowę drogi w Zebrzydowicach.

Ostatecznie wszelkie poprawki do budżetu jak i budżet Gminy Kalwaria Zebrzydowska ma zostać uwalony we czwartek.