Burmistrz  otrzymał absolutorium

Burmistrz Augustyn Ormanty otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, którym przez 11 miesięcy gospodarował poprzednik. Jednak to sprawozdanie z CKSiT najmocniej rozgrzewa radnych.

Wydawać by się mogło, że najważniejszym punktem ostatniej Sesji było absolutorium dla burmistrza, jednak to nie wykonanie budżetu gminy a sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Sportu i Turystki za poprzedni rok najmocniej rozgrzewa radnych i nad tym najdłużej dyskutowano.

Jak pamiętamy radni z komisji rewizyjnej dokonali kontroli, radni skontrolowali Centrum Kultury Sportu i Turystyki wykryli sporo nieprawidłowości.

Komisja rewizyjna w raporcie pisze, że „na podstawie przekazanych dokumentów oraz uzyskanych informacji od przedstawicieli CKSiT stwierdzono niezgodności dotyczące ilości zakwaterowanych gości w hotelu a ilością usług pralniczych” jak się okazuje w konsekwencji dalszych czynności zmierzających do wyjaśnienia tej sytuacji jedna z osób otrzymała wypowiedzenie z pracy i zobowiązała się do zwrotu niedoboru w kasie.

Komisja rewizyjna po zakończeniu prac zleciła min. powołanie audytora zewnętrznego i rozpatrzenia zastałej sytuacji pod kątem odpowiedzialności karnej.

Podczas Sesji radni mogli się zapoznać z wynikami audytu, w opinii części radnych ich wyniki dają podstawę do wyciągnięcia odpowiedzialności karnej wobec osób, które miały się przyczynić do strat finansowych.

Jak na razie wyniki audytu są utajnione, radni Wilk i Hebda będą wnioskować by raport upublicznić i wyciągnąć konsekwencje wobec osób winnych zaniedbań, sam burmistrz Ormanty jak na razie nie zabiera głosu w tej sprawie, chcę się dokładniej przyjrzeć tej sprawie.

Za absolutorium dla burmistrza Ormantego głosowało 11 radnych a 3 się wstrzymało od głosu, radni głosowali wykonanie budżetu za 2014 roku a gospodarował nim Zbigniew Stradomski.

Przypomnijmy w latach 2013 i 2012 radni nie udzielili absolutorium byłemu burmistrzowi Stradomskiemu wstrzymując się od głosu.

RIO opiniując budżet zaznaczyło, że gmina Kalwaria Zebrzydowska jest zadłużona na 14 mln 679 tys. zł w ubiegłym roku od zaciągniętych pożyczek zapłacono 539 tys. zł odsetek. RIO zwraca uwagę na niski poziom wykonania dochodów majątkowych na poziomie 46 % przez założoną sprzedaż majątku gminnego który zrealizowano na poziomie 0,62 % planów.