Burmistrz Augustyn Ormanty na podstawie Zarządzenia dokonał podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na ochronę przeciwpożarową, burmistrz podzielił  270 tys. zł.

Burmistrz rozporządzeniem dokonał podziału środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową, na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Kalwaria Zebrzydowska. Burmistrz podzielił kwotę 270 tys. zł.

Po 42 tys. zł trafiło do OSP Kalwaria Zebrzydowska i  OSP Przytkowice, a 35 tys. zł do OSP Zebrzydowice.

Pozostałe jednostki OSP otrzymają następujące środki : – Barwałd Górny 20.000 zł, – Brody 21.000 zł, – Bugaj 16.000 zł, – Leńcze 25.000 zł, – Stanisław Dolny 21.000 zł, – Zarzyce Wielkie 18.000 zł.

W zarządzeniu 30 tys. zł to rezerwa budżetowa burmistrzowa, którą będzie mógł podzielić dowolnie w ciągu roku.

ZARZĄDZENIE NR 178/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie podziału kwoty 270.400 zł

Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska działa obecnie 9 jednostek OSP. Przypomnijmy  strażacy ochotnicy z gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2015 wyjeżdżali do akcji 467 razy.

Najwięcej  wyjazdów 145 było w OSP Kalwaria Zebrzydowska. Strażaków ochotników w gminie jest  320, działa 9 jednostek OSP.

Zestawienie wyjazdów do akcji ratowniczych w 2015 r. podanych przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej:

Lp OSP: Pożary: Miejscowe zagrożenia: Razem:
1. Barwałd Górny 6 21 27
2. Brody 21 27 48
3. Bugaj 2 10 12
4. Kalwaria Zebrzydowska 54 91 145
5. Leńcze 27 39 66
6. Przytkowice 46 55 101
7. Stanisław Dolny 2 4 6
8. Zarzyce Wielkie 8 9 17
9. Zebrzydowice 14 31 45
Razem: 180 287 467
  • Pysio

    Dzielił duet wiecznie żywy czyli: Ostafin z Bruzdą

  • antos

    A od kiedy burmistrz nazywa sie Chrostek albo Brózda ?