Były burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomski został dyrektorem Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, jego kontrkandydatka  długoletnia nauczycielka tej placówki, wiedząc z kim przyjdzie jej konkurować wycofała swoją kandydaturę tuż przed konkursem … tak do szkoły wkradła się lokalna polityka.

Przypomnijmy Zbigniew Stradomski był burmistrzem Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 2010-2014, ówczesną jego zastępczynią była Halina Cimer – szefowa lokalnego koła partii Prawo i Sprawiedliwość, obecnie Małopolski Wicekurator Oświaty.

Po przegranych wyborach na Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej w 2014 Zbigniew Stradomski wrócił do nauczania, będąc nauczycielem języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach.

Co ciekawe przez ostatnie cztery lata nie udzielał się społecznie ani też politycznie, ostatnio ożywił swoją aktywność polityczną, uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, był obecny na zorganizowanym  22 lipca na terenie Klasztoru  Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkaniu z posłem PiS  Arkadiuszem Mularczykiem w ramach akcji #PolskajestJedna.

Wracając już do samego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej wieloletnia  dyrektor Barbara Pająk przeszła na emeryturę, z tej okazji szkoła zorganizowała pożegnanie.

Nadszedł dla mnie czas odejścia na emeryturę. W tej szkole przepracowałam 34 lata jako nauczyciel i jako dyrektor przez ostanie 15 lat. Cały czas traktowałam pracę, a w szczególności te ostatnie lata jako służbę tej szkole – mojej szkole, a nie jako sprawowanie urzędu dyrektora. Jako cząstka społeczności szkolnej, lepiej lub gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności. Praca z ludźmi to dobra szkoła życia. Pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tej szkole. Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność, a więc Dziękuję! – mówiła Barbara Pająk

Zbigniew Stradomski swoje stanowisko dyrektora obejmie 1 września 2018 – został powołany na 5 letnią kadencję. Dziś z rąk Starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego odebrał nominację.

Mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej  ten wybór już  komentują, iż  Stradomski nie będzie się ubiegał o fotel Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej w nadchodzących wyborach samorządowych, bowiem jego ewentualny start były mało logiczny i doprowadziłby do paraliżu szkołę.

Być może Stradomski będzie się teraz ubiegał się o mandat radnego Rady Miejskiej z ramienia PiS, podobnie jak obecny dyrektor ZSiPO Piotr Janusiewicz