Nie będzie ronda w Kalwarii

W maju magistrat otrzymał z GDDKiA 5 projektów przebudowy skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. św. Floriana, postawił na wariant przewidujący wykonanie ronda. Teraz z tych planów wycofuje sie... Tomasz Baluś