florian-rondo

Ostatnio informowaliśmy, że Magistrat przygotował 5 projektów przebudowy skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. św. Floriana. Teraz już wiemy, że postawiono na wariant 2 przewidujący wykonanie ronda z uwzględnieniem zjazdów do posesji.

 

Jak informuje Urząd w dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Wadowicach, biura projektowego D.A. Projekt oraz Radnych Rady Miejskiej i przewodniczących Zarządów Osiedli w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK nr 52 z ul. Św. Floriana i ul. Podlesie w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

 

Magistrat poinformował, że ostatecznie postawiono na wariant 2 przewidujący wykonanie ronda z uwzględnieniem zjazdów do posesji.

Na spotkaniu, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych przedstawili 5 wariantów przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. Po analizie wszystkich wariantów opinię pozytywną uzyskał wariant 2 przewidujący wykonanie ronda z uwzględnieniem zjazdów do posesji.

 

O przebudowanie tego skrzyżowania w Kalwarii mówi się już od dawana, ale dopiero teraz pojawiają się konkretne koncepcję, wyjazd z ul. Św. Floriana należy też do jednych z najbardziej niebezpiecznych, co jakiś czas dochodzi tam do kolizji i wypadków.

Przed miesiącem do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wpłynął projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 52 (ul. Jagiellońska) z drogą powiatową nr 1782K (ul. św. Floriana) i drogą gminną (ul. Podlesie) w m. Kalwaria Zebrzydowska.

Magistrat przygotował 5 projektów przebudowy skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. św. Floriana. Ostatecznie urzędnicy postanowili wybrać wariant zakładający budowę ronda na tym skrzyżowaniu.