W listopadzie 2015 r. grupa mieszkańców  na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego złożyła wniosek  o budowę w Kalwarii Zebrzydowskiej skateparku, warto zaznaczyć iż składając wniosek jego inicjatorzy dołączyli listę poparcia, zbierając  około 350 podpisów. Co dalej z jego budową ? 

W listopadzie 2015 r. grupa mieszkańców  na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego złożyła wniosek  o budowę w Kalwarii Zebrzydowskiej skateparku. Jak podkreśli jego inicjatorzy Krzysztof Oleksy i Piotr Błachut członkowie Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomysł urodził się już dawno. Od samego początku ich inicjatywa zainteresowała Burmistrza Miasta i zyskała jego poparcie.  Poniżej przedstawiamy stan obecny w tej sprawie.

Pomysłodawcy tej inicjatywy dążyli do tego by w Kalwarii Zebrzydowskiej powstał Skatepark jak tłumaczyli z prawdziwego zdarzenia, wskazali możliwą  lokalizacje – plac w bezpośrednim sąsiedztwie boisk  „Orlik”. Dla tego pomysłu szybko zebrali około 350 podpisów, założyli profil na FB, który  polubiło już 440 osób, o tej inicjatywie informowały też lokalne media.

W krótkim czasie inicjatorów na spotkanie do Urzędu Miasta zaprosił Burmistrz Miasta, który poparł inicjatywę i zadeklarował wsparcie dla tego pomysłu.

Inicjatorzy budowy skateparku, w kolejnych miesiącach byli na  bieżąco informowani o działaniach jakie podejmuje Urząd Miasta, stając się parterami Burmistrza, brali także udział w pracach nad przygotowaniami do powstania projektu. Udało się również wypracować koncepcje budowy, ustalić jakie elementy wejdą w jego skład – tutaj wiedzą i znajomością tematu z Urzędem Miasta dzieli się jego inicjatorzy.

W marcu 2016 roku, w zaledwie po trzech miesiąc od złożenia wniosku o budowę skateparku  rozpoczął się etap projektowania, rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji oraz prowadzono sprawy związane z uzyskaniem pozwoleniem  na budowę, przygotowano projekt budowlano-wykonawczy. W następstwie czego wykonano: projekt budowalny, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczną.

Wspólnie z inicjatorami ustalono iż nowy obiekt – Skatepark powstanie w Kalwarii Zebrzydowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie „Orlika” tym samym teren ten będzie miał okazję by stać się miejscem gdzie dzieci i młodzież w jednym miejscu będą mogły aktywnie spędzać wolny czas. Co warte podkreślenia o kolejnych etapach prac i sytuacji związanej z budową Skateparku informowali jego inicjatorzy na wspomnianej wcześniej stronie na FB.

Burmistrz Miasta  zgodnie z zapowiedziami, przygotowując projekt budżetu Miasta na 2017 rok, wpisał jako zadanie inwestycyjne pozycję „Budowa skateparku”  zgodnie z kosztorysem – kwotę 315 tys. zł.

W kolejnych miesiącach Burmistrz Miasta i inicjatorzy budowy Skateparku inicjatorzy Krzysztof Oleksy i Piotr Błachut pozostawali w kontakcie, otrzymali deklaracje i wsparcie Burmistrza,  że inwestycja  – „Budowa skateparku w Kalwarii Zebrzydowskiej” zostanie wpisana przez Burmistrza do Budżetu Miasta na rok 2018 i tak też się stało.

W Budżecie Miasta na rok 2018 znalazł się zapis – zadanie inwestycyjne  „Budowa skateparku w Kalwarii Zebrzydowskiej” – 360 tys. zł

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 16.04.2018 r. ogłosiła przetarg pod  nazwą „Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska”. W  dniu 7.05.2018 przetarg został unieważniony (na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) z uwagi fakt, że zostały złożone oferty, których ceny przewyższały kwotę zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Oferty zostały złożone przez dwóch oferentów na kwotę – 867.150,00 zł i 656.820,00 zł.

Kolejny przetarg został ogłoszony 10.05.2018 przystąpiły do niego dwie firmy, których oferty również przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, zostały złożone oferty na kwotę 836.400,00 zł  i 747.840,00

Podobna sytuacja miała miejsce przy ogłoszeniu trzeciego przetargu – ogłoszono go 8.06 przystąpiło do niego trzech   wykonawców, którzy przedstawili oferty na kwotę – 819.091,37 zł,821.407,47 zł i 747.840,00 zł. Gmina Kalwaria Zebrzydowska po raz trzeci została zmuszona do unieważnienia przetargu.

W tym miejscu należy  dodać, iż w Budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2018 roku  została przeznaczona kwota 360 tys. zł z przeznaczeniem na „Budowa skateparku w Kalwarii Zebrzydowskiej” . Oferty przedstawione przez oferentów opiewały na kwoty w przedziale 656 – 836 tys., przewyższały one kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, dlatego też Gmina Kalwaria Zebrzydowska trzykrotnie została zmuszona do unieważnienia przetargu.

Należy też  dodać, iż Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej złożył wniosek o dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Skateparku w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, przebudowę boiska w miejscowości Zebrzydowice i budowę boiska w miejscowości Brody”, wniosek jest po pozytywnej ocenie formalnej.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska rozważa obecnie możliwość rozłożenia wspomnianej inwestycji na dwa lata i finasowanie tego zadania z Budżetu Gminy w latach 2018 i 2019. Decyzję  w tej sprawie podejmą radni podczas Sesji Rady Miejskiej.

Zakłada się, iż w  bieżącym roku rozpoczną się prace budowlane – ziemne, a w kolejnym roku prace wykończeniowe.

 

  • Edi

    No brawo super pomysł a kanalizacji jak nie było tak nie będzie nadal w Brodach, niech gówna nadal spływają do cedronu chora gmina