Takie hasło towarzyszyło Akcji Krwiodawstwa, która odbyła się 2 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Co różniło ją od czterech poprzednich? Osoby postronne mogłyby stwierdzić, że wszystko przebiegało jak zawsze; wypełnienie formularza zgłoszeniowego, rejestracja, badanie przez lekarza no i wreszcie oddanie krwi. Jednak tym razem było coś jeszcze.

Przed rejestracją potencjalni krwiodawcy spotkali młodzież biorąca udział w kampanii społecznej „Drugie Życie”. Krótka informacja o samej akcji przed wejściem do punktu pobrań, tam niespodzianka, osoby oczekujące na badanie i oddające ten cenny dar mogły poznać więcej szczegółów. Organizatorzy przygotowali prezentację, która była wyświetlana, w czasie akcji. Dotyczyła podstawowych zagadnień związanych z transplantologią, z historią przeszczepów na świecie i w Polsce, zagadnieniami bezpośrednio związanymi z prowadzoną kampanią.

Jej najważniejszym zadaniem miało być zwiększenie świadomości dotyczącej donacji narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. Zawierała również elementy z zakresu zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju, a także, popularyzację wiedzy, która powinna się stać narzędziem pozwalającym na zwiększenie liczby przeszczepów w Polsce.

Okazję do obejrzenia tej prezentacji miało prawie 50 osób, które odpowiedziały na apel dotyczący oddania krwi.
Niestety nie wszyscy mogli dzisiaj podzielić się cząstką siebie. Dla Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej ta akcja jest jednak wielkim sukcesem. W czasie jej trwania krew oddało 40 osób. Zebrano 20 litrów krwi. Dodatkowo rozdano oświadczenia woli związane z kampanią „Drugie życie”. Warto dodać, że młodzież sama wykazywała inicjatywę, nawet osoby nie biorące udziału w akcji krwiodawstwa chciały koniecznie zdobyć oświadczenia, aby były one dowodem na świadome wyrażenie woli oddania swoich narządów po śmierci. Pozytywnie o działaniach młodzieży biorącej udział w kampanii „Drugie Życie”, wypowiadała się też ekipa medyczna, która prowadziła Akcję Krwiodawstwa w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy ponownie w czerwcu!