Dożynki gminy Lanckorona

W Skawinkach odbyły się Gminne Dożynki . Przygotowane przez Sołectwo Skawinki wraz sołtysem Ryszardem Gonetem wraz  z Wójtem  Gminy. Warto pokazać jak było, bo było pięknie.

Do przywiązania do ziemi nawiązał także Ojciec Kustosz Kalwaryjskiego Sanktuarium , przypominając zwyczaj kalwaryjskich pątników z Misterium Wielkanocnego , że przylepione do ubrania odrobiny błota z Dróżek Kalwaryjskich wykruszyć po wyschnięciu i zanieść na swoje pola uprawne.

Dzisiejszy świat, świat biznesu, mediów  i komercji  często nie docenia pracy rolnika. Nasza gmina ma wprawdzie bardziej rzemieślniczy niż rolniczy charakter, niemniej jednak i u nas znajdują się gospodarstwa rolne, dlatego też tym bardziej należy docenić tych nielicznych już na naszej ziemi rolników. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z jakimi trudnościami i  przeciwnościami muszą borykać się rolnicy. Jak ciężka i mozolna jest ich praca i jak niepewna jest pomyślność zbiorów. Niestety często gospodarze muszą się zmagać z niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi czy gospodarczymi.  Także i w tym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i pokazała, jak bardzo człowiek jest zależny od sił natury – mówił Wójt Gminy Tadeusz Łopata

Obchody rozpoczęły się mszą w kościele parafialnych po wezwaniem św.Joachima w Skawinkach , mszę koncelebrował Kusztosz sanktuarium kalwaryjskiego ojciec Azariasz Hess, wraz z ks. proboszczem Adamem Szczygłem i ks. Janem Bobrkiem oraz innymi księżmi z dekanatu.

Orszak prowadził przystrojony kombajn rolniczy,  motocykliści, Gminna Orkiestra oraz orkiestra z Czarnego Dunajca , za nim przedstawiciele wsi prowadzeni przez sołtysów , sztandary OSP oraz PSL, sportowcy z Jastrzębi, księża oraz władze gminne , radni . W uroczystościach uczestniczyli radni powiatowi: Zbigniew Fraś , Jan Gębala oraz senator RP Andrzej Pająk

Symbolem rozpoczęcia dożynek jest rozdanie bochenków chleba przez Wójta Gminy Tadeusz Łopatę dla sołtysów wsi , wspólne pokrojenie i rozdanie wszystkim uczestnikom święta.

Wieńce przygotowane przez koło Gospodyń wiejskich oraz Izdebnicką Akoladę brały udział w konkursie wg przygotowanego wcześniej regulaminu. Regulamin określał zasady przygotowania dożynkowych dekoracji  jako kosze wykonane z tradycyjnych, naturalnych materiałów.

W wyniki obrad ogłoszono werdykt:

1 miejsce – Lanckoronianki

2 Miejsce Izdebnicka Akolada

3 miejsce ex aequo KGW Skawinki i KGW Izdebnik.

Okazuję się jednak że na przyszły rok należy tworzyć dwie kategorię , dla twórczyń wieńcy  innowacyjnych , ale bardzo ciekawych artystycznie i  efektownych jakimi były wieńce w kształcie łodzi z Łaśnicy i Jastrzębi.

Zabawa odbywała się na placu za remizą OSP, gdzie prezentowały swoje wyroby stowarzyszenia z terenu gminy.  Można było zakupić domowe wina , ciasta , oraz drobne rzemiosło . Rolnicy z terenu otrzymali grabie jako symbol swojej całorocznej pracy.

Grał zespół PROXIMA ,Orkiestra Dęta z Lanckorony oraz kapela Góralska z Czarnego Dunajca