38 harcerzy reprezentujących dwanaście drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP przystąpiło do konkursu „Początki harcerstwa w Polsce 1910 – 1939”. Drugie miejsce zajęła 3 DH „Badyle” z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Za nami kolejny, doroczny Konkurs Historyczny Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. W piątek (6.11) harcerze z pionu harcerskiego oraz starszoharcerskiego i wędrowniczego zmagali się z tematem „Początki harcerstwa w Polsce 1910 – 1939”.

Celem konkursu było poznanie historii harcerstwa w Polsce w latach 1910 – 1939, zainteresowanie dzieci  i młodzieży historią harcerstwa polskiego oraz krzewienie patriotyzmu wśród najmłodszego pokolenia.

Do konkursu zgłosiło się 38 harcerzy reprezentujących dwanaście drużyn: 1 DH „Błękitna”, 3 DH „Badyle”, 5 DH „Nasze ZOO”, 7 DH „Omega”, 14 DH „Krople Rosy”, 18 DH „Bajkonators” (dwa patrole), 5 DSTH „Antidotum”, 6 DSTH „Dioryt” , 7 DSTH „Centrum”, 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatowskiego, 5 DW „To nie my”, 51 WPDH „Wędrownicy”.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w etapie indywidualnym i zespołowym. Harcerki i harcerze musieli wykazać się wiedzą na temat początków ruchu skautowego na świecie, historii powstania harcerstwa w Polsce, rozwoju ruchu zuchowego, losów harcerstwa w okresie międzywojennym, genezy symboliki harcerskiej, historii prawa i przyrzeczenia harcerskiego.

W rywalizacji drużyn harcerskich I miejsce zajęła  18 DH „Bajkonators” (patrol II), II miejsce 3 DH „Badyle”, III miejsce 18 DH „Bajkonators” (patrol I).

Indywidualnie w tej kategorii wiekowej najlepszą okazała się druhna Nikola Szydłowska z 18 DH „Bajkonators”. W rywalizacji drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych I miejsce zajęła 7 DSTH „Centrum”, II miejsce 51 WPDH „Wędrownicy”, III miejsce 6 DSTH „Dioryt”. Indywidualnie najlepszy okazał się druh Sebastian Kwak z 7 DSTH „Centrum”.

Dla zwycięzców Hufiec ufundował nagrody w postaci gier edukacyjnych: „Liberator”, „Mali powstańcy”, „Asy przestworzy” i „303”.  Wszystkie drużyny otrzymały również okolicznościowe dyplomy.

Organizatorami i zarazem jury konkursu byli instruktorzy hufca hm. Robert Kadela i phm. Dorota Polan oraz  130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatowskiego.

{phm. Dorota Polan, zdjęcia: Robert Kadela}