Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Burmistrzem, Radą Gminy, Premier, społecznością lokalną i prywatnymi osobami w Stanisławiu Dolnym powstała nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem, biblioteką i świetlicą. W ostatnią sobotę uroczyście otwarto ten obiekt. 

O budowę Sali gimnastycznej od początku zabiegał  radny z tej miejscowości Mirosław Faber, taki pomysł złożył już w poprzedniej kadencji po tym gdy została ukończona Hala Sportowa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska  zrealizowała  inwestycję bardzo sprawnie w nieco ponad rok, przekazanie placu pod budowę firmie wyłonionej w przetargu odbyło się we wrześniu 2015 r.

Warto pamiętać i podkreślić, że na  wspomnianą inwestycje Pani Premier Beata Szydło przekazała 1 mln zł z rezerwy Prezesa Rady Ministrów, Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej pozyskał też 905 tys. zł z Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Trzeba też pamiętać, że grunt pod budowę tego obiektu przekazała prywatna osoba.

Pozostałą cześć sfinansowała Gmina Kalwaria Zebrzydowska,  całość wyniosła 3 mln 534 tys.  zł

To wszystko sprawiło, że dzięki współpracy wielu osób i instytucji udało się szybko zrealizować inwestycję na którą czekał Stanisław Dolny od wielu lat 

Otwarcia  Sali przecinając wstęgę dokonali wspólnie Burmistrz Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński, Wicestarosta Andrzej Górecki i wicekurator małopolskiej oświaty Halina Cimer, radny Rady Miejskiej Mirosław Faber, sołtys Grażyna Opyrchał  i uczennica szkoły, a poświęcenia obiektu sportowego dokonał ks. infułat Jakub Gil.

Na oddany do użytku obiekt składa się nie tylko Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych sali 20,80 x 32,00 m, trybuny na 100 osób, a także scena. Nowoczesny obiekt posiada też przestronne zaplecze z szatniami, bibliotekę i świetlice.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty podkreślał dobrą współpracę przy budowie obiektu, podkreślił też sprawą i terminową realizację inwestycji, dziękował też pracownikom Urzędu Miasta z referatu Inwestycji. Burmistrz odczytał też list gratulacyjny od Premier Beaty  Szydło i Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha.

Pani Premier Beata Szydło skierowała też specjalny list, który odczytała wicekurator małopolskiej oświaty Halina Cimer.

Osoby zaangażowane w budowę Sali gimnastycznej w Stanisławiu Dolnym otrzymały okolicznościowe podziękowania, wiele ciepłych słów i braw zebrał Dyrektor Szkoły Marek Zięba.

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym przygotowali oprawę muzyczno-sportową, ich występ był przepełniony radością i szczęściem, była to też okazja by przekonać się, że nowa sala może być też doskonałym miejscem na organizowanie koncertów.

Sobota była niezwykle radosnym dniem w Stanisławiu Dolnym. Nowy  obiekt będzie użytkowany nie tylko przez uczniów, ale też lokalną społeczność, miejsce to będzie tętniło życiem nie tylko sportowym ale i kulturalnym.

{Foto: kalwaria-zebrzydowska.pl}

  • pajuj

    czyli mówiąc krótko, nie byłoby sali gimnastycznej, gdyby na samym początku gruntu pod nią nie przekazała prywatna osoba. kimkolwiek jest, chwała za to. O od tego trzeba zacząć

  • radny Górecki

    Radny Górecki mieszka w Stanisławiu Górnym gm. Wadowice, a przyszył się do Kalwarii, w sumie nic dla niej nie zrobił. Tu w słoneczku się pławi i udaje radnego naszej ziemi. Zajmuje miejsce. A może miałby honoru kawalątko i zrezygnowałby. Przecież emeryturkę ze starostwa będzie miał sporą i z diety mógłby zrezygnować.