szumara

Po 182 dniach przebywania na zwolnieniu lekarskim Edward Szumara dyrektor CKSiT otrzymał  dziś skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę.

Teraz przez kolejne trzy miesiące były dyrektor będzie przebywał na trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, otrzyma również odprawę, Szumara  został natomiast zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Dziś podczas posiedzenia komisji rady tłumaczono, że Szumarze nie można było wręczyć wcześniej wypowiedzenia ponieważ przekazywał on systematycznie zwolnienia lekarskie.

P.o dyrektora CKSiT Andrzej Burdek informował też, że złożył też wniosek do ZUS o sprawdzenie zasadności zwolnień L-4, jak się okazuje ZUS podjął kontrolę jednak ma trudności z zastaniem chorego bowiem zmienia miejsca pobytu.

Przypomnijmy dyrektor CKSiT Edward Szumara tę funkcję pełnił od września 2011 r., kiedy to burmistrz Zbigniew Stradomski podpisał z nim umowę o pracę, zastąpił na tym stanowisku Ewelinę Baklarz, która pełniła obowiązki dyrektora CKSiT od stycznia do września 2011 r.

W ostatnich tygodniach w CKSiT został też przeprowadzony audyt przez zewnętrza firmę, w najbliższych dniach z jego wynikami mają zapoznać się radni. Wcześniej natomiast Komisja rewizyjna przeprowadziła własną kontrolę a po zakończeniu prac zleciła min. powołanie audytora zewnętrznego i rozpatrzenia zastałej sytuacji pod kątem odpowiedzialności karnej.

 

Wyniki kontroli komisji rewizyjnej w CKSiT

Radni kontrolowali funkcjonowanie i wydatkowanie środków publicznych w poprzednim roku – 2014.

W 2014 CKSiT dysponował budżetem w wysokości blisko 900 tys. zł w placówce kultury zatrudnionych było 13 osób, w tym 5 w Pawilonie Sportowo – Turystycznym.

Komisja rewizyjna zwróciła uwagę na rozliczenie wyjazdu służbowego 9/14 określając, podkreślając że brak jest potwierdzenia pobytu w miejscu delegowania.

Sporo wątpliwości dotyczy funkcjonowanie i wydatkowanie środków w Pawilonie Sportowym, jednym z wydatków na który radni zwrócili szczególną uwagę i poddali pod wątpliwość jest zakup ekskluzywnych mebli biurowych przy bardzo niskich dochodach,  na umeblowanie kuchni przeznaczono kwotę 8 tys. zł, zakup 10 łóżek  piętrowych na wyniósł 4.250 zł.

W ocenie radnych z Komisji Rewizyjnej wątpliwości budzi też bardzo niska kwota za odprowadzona do CKSiT za obsługę gastronomiczną prowadzoną w czasie Dni Kalwarii 2014 na kwotę 2.460 zł, radni podają przykład poprzednich lat gdy za taką samą usługę odprowadzono do CK 12-14 tys. zł.

Innym zaniedbaniem jaki wykryła Komisja rewizyjna to fakt zakupu w 2013 pieca C.O z przeznaczeniem do Pawilonu Sportowego, który nie został ostatecznie zamontowany, a miał przynosić oszczędności w ogrzewaniu w okolicach 30 % energii.

Komisja rewizyjna w raporcie pisze, że „na podstawie przekazanych dokumentów oraz uzyskanych informacji  od przedstawicieli CKSiT stwierdzono niezgodności dotyczące ilości zakwaterowanych gości w hotelu a ilością usług pralniczych” jak się okazuje w konsekwencji dalszych czynności zmierzających do wyjaśnienia tej sytuacji  jedna z osób otrzymała wypowiedzenie z pracy i zobowiązała się do zwrotu niedoboru w kasie.

  • wojtek

    Poznajcie moralność ekipy Stradomskiego i Cimrowej! Otóż ten tzw. dyrektor (zatrudniony w dziwnych okolicznościach) rozchorował się gdy doszło do jego główki, że pójdzie tam skąd przybył (uciekł w chorobę). Naciagnął podatników (nie ZUS!) na koszty 6 miesięcznego zasiłku, ekwiwalentu za urlop, może odprawy. Biedaczyna Szumara zachorował w naszym środowisku, tak u nas. Takimi chorobami winien skutecznie zająć się ZUS, sprawdzić dokładnie lekarzy, którzy wydawali zwolnienia. Bo to wszystko śmierdzi na odległość kosmiczną! A co do ludzi Stradomskiego, osądżcie. Komu zaufaliście w 2010 roku? PS. Co działo się w hoteliku Kalwarianki?

  • lok

    Bandyta i cwaniak…