Francuskie Naours oficjalnie partnerem Gminy Spytkowice

21 października 2015 to kolejna szczególna data w historii Gminy Spytkowice. Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy przedstawiciele Gminy Spytkowice i francuskiej Gminy Naours podpisali porozumienie o partnerstwie.

Sesja rozpoczęła się od odegrania hymnów narodowych Francji i Polski. Kolejnym punktem była prezentacja obu Gmin. Najpierw walory Gminy Spytkowice przedstawił Gościom Wójt Gminy Mariusz Krystian, a następnie Burmistrz Gminy Naours zaprezentował zebranym atrakcje francuskiego regionu.

Delegacja z Francji, na czele której stoi Mer Jean Michel Bouchy gościła w Spytkowicach w dniach 20-22 października.

Warto przypomnieć, że we wrześniu b.r. na zaproszenie władz tamtejszej Gminy, do Naours udała się delegacja ze Spytkowic. To wtedy Wójt Mariusz Krystian złożył propozycję partnerskiej współpracy. Propozycja została przyjęta i w efekcie, kilka dni temu można było dopiąć wszelkich formalności.

Zanim do tego doszło, należało przygotować projekt uchwały, która podczas Sesji została poddana Radnym pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poprosił przedstawicieli Gmin o dokonanie uroczystego podpisania porozumienia potwierdzającego nawiązanie współpracy.

Podpisane porozumienie gwarantuje kultywowanie związków obu gmin, wspieranie wymiany młodzieży, rozwijanie współpracy między instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami obu wspólnot lokalnych – mówi Wójt Spytkowic Mariusz Krystian

Po zakończonej Sesji nasi Goście odwiedzili interesujące miejsca Gminy Spytkowice m.in. Ośrodek Caritas, Kościół Parafialny i Zamek w Spytkowicach, powstające Muzeum Regionalne w Bachowicach, Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie oraz Pałac z parkiem dworskim, a także Muzeum Państwowe Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Współpraca obu gmin zaczęła się niezwykle owocnie i jej efektem będzie przede wszystkim wymiana młodzieży oraz Mieszkańców, działających w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.