gimnazjum15

W rankingu najlepszych gimnazjów Małopolski Zachodniej przygotowanym przez Dziennik Polski bardzo dobrze wypadło Gimnazjum z Barwałdu Górnego im. Karola Wojtyły znalazło się na wysokim 9 miejscu, na 11 miejscu jest Gimnazjum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Zakrzowa.

Do zestawienia trafiły szkoły z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego. Ranking szkół został przygotowany w oparciu o wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

Warto zaznaczyć, że na łamach „Dziennika Polskiego” wyróżnione zostały tylko 63 szkoły pięciu powiatów.

Według twórców metody EWD edukacyjna wartość dodana umożliwia najbardziej obiektywną ocenę placówek oświatowych. W przypadku gimnazjów pod uwagę są brane wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego – a są to egzaminy zewnętrzne.

Wskaźnik ten pokazuje zatem, czy szkoła rozwija potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia, czy wręcz przeciwnie.

Jak w tym rankingu wypadły Gimnazja z naszej okolicy ? Wysoko bo na 9 miejscu jest Gimnazjum nr 5 w Barwałdzie Górnym im. Karola Wojtyły, na 11 miejscu jest Gimnazjum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Zakrzowa, pośrodku sklasyfikowanej stawki jest Gimnazjum z Zebrzydowic, a na 57 Gimnazjum z Kalwarii Zebrzydowskiej. Pozostałe gimnazja nie zostały sklasyfikowane w tym rankingu

gimnazjam