Od 25 września można głosować w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 13 października mieszkańcy regionu będą mogli wybierać z puli aż 160 różnych zadań. W gronie 160 zgłoszonych zadań są dwa zadania zgłoszone przez mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zachęcamy do głosowania! Wygrajmy razem!

Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos, ale za to na dowolne zadanie ze swojego subregionu. Ostateczną listę zwycięskich projektów poznamy do końca listopada br. Do rozdysponowania jest aż 8 mln zł z budżetu województwa.

W gronie 160 projektów są dwa zadania zgloszone przez mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska:

– POD16 – Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 – Kalwaria Zebrzydowska – Zebrzydowice – Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 wraz z infrastrukturą (chodnik, przepusty) odc. 070 km + 1 + 850 do 2+ 400, odc. 070 km 2+400 do 2+ 700 Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego

– POD17 – Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 953 w miejscowości Przytkowice – Zadanie dotyczy budowy 96 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym odcinku drogi.

Jak głosować w II edycji?

Zadania są już sprawdzone pod kątem merytorycznym przez urzędników i zatwierdzone przez zarząd województwa – teraz wszystko w rękach mieszkańców. Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października. Kliknij wybierz jeden projekt z gmimy Kalwaria Zebrzydowska czyli POD16 lub POD17. UWAGA: Można głosować tylko raz i tylko na jeden projekt – wtedy głos jest ważny! – www.bo.malopolska.pl

W II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Małopolski regionu będą mogli oddać tylko jeden głos,  wybierając spośród wszystkich zadań małych (czyli o zasięgu całego powiatu) i dużych (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka.

Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października.

Każdy mieszkaniec może oddać 1 głos. Głosować można na dowolne zadanie (małe lub duże) z subregionu, w którym się mieszka. Głosować może każdy kto ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce – nie musisz być zameldowany!

Tak, jak w I edycji – głosować będzie można:

– przez internet – www.bo.malopolska.pl

– przez wrzucenie karty do urny (urny będą dostępne w 15 lokalizacjach w całej Małopolsce),

– za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).