Otwarto oddział przedszkolny przy szkole w Barwałdzie Górnym, do którego uczęszczać będzie 25 dzieci. To kolejne przedszkole, które zostało uruchomione na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, we wrześniu otwarto przedszkole w Zarzycach Wielkich, a w Zespole Szkół w Przytkowicach z końcem stycznia uruchomione zostaną trzy  nowe oddziały. 

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, nowe przedszkole ulokowane w budynku Zespołu Szkół w Barwałdzie Górnym  dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma także swoją oddzieloną od reszty szkoły przestrzeń. Nowoczesny, kolorowy i piękny wystrój tej placówki tworzy klimat zachęcający do zabawy i edukacji.

W Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym  dokonano przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne wraz z remontem sali gimnastycznej i budową pochylni dla niepełnosprawnych. Wartość zadania wyniosła 148.770 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty w towarzystwie najmłodszych mieszkańców Barwałdu Górnego, Dyrektor Szkoły Grzegorz Kruk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, sołtys Barwałdu Górnego Jolanta Oleksy, ks. Proboszcz Parafii Krzysztof Rudzik. W uroczystym otwarciu przedszkola uczestniczyli też dyrektorzy szkół gminnych, a także przedstawiciel Wadowickiej Delegatury Oświaty.

Pan Dyrektor Grzegorz Kruk w imieniu społeczności szkolnej podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za ten piękny prezent, długo oczekiwany przez dzieci i ich rodziców z Barwałdu Górnego. Najmłodsze dzieci szkolne, występem muzycznym i tańcem, uświetniły ceremonię otwarcia przedszkola.

Gmina  Kalwaria Zebrzydowska dąży do tego, aby przy wszystkich szkołach podstawowych powstały przedszkola lub oddziały przedszkolne zapewniające opiekę i wychowanie dzieci do 6 roku życia – mówi Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty

To kolejne przedszkole, które zostało uruchomione na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, przypomnijmy, że we wrześniu otwarto przedszkole w Zarzycach Wielkich, a w Zespole Szkół w Przytkowicach 27 stycznia do użytku zostaną  oddane nowe pomieszczenia w ramach poszerzenia istniejącego już przedszkola, gdzie uruchomione zostaną 3 nowe oddziały. Warto zaznaczyć, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę siatki przedszkoli.

W tym samym dniu Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym obchodził Jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia Karola Wojtyły, z tej okazji przygotowano uroczystą Akademię „10 lat z Karolem”.

Dzisiejszy jubileusz jest dla nas okazją zaprezentowania się w wyremontowanej sali gimnastycznej, oraz pochwalenia się przebudowaną salą oddziału przedszkolnego. Z tego miejsca pragnę jeszcze raz podziękować władzom samorządowym za przekazanie środków finansowych na ten cel. Mam nadzieję, że efekty prac przeprowadzonych w ostatnich miesiącach zachwyciły naszych gości tak samo, jak wcześniej najmłodszych użytkowników oddziału przedszkolnego czy starszych uczniów w czasie pierwszej lekcji wychowania fizycznego w odnowionej sali gimnastycznej – mówił Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym Grzegorz Kruk