Złożone przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski o dofinansowanie dwóch odcinków dróg: Przebudowa drogi gminnej Leńcze-Przytkowice na odcinku 1,4 km., Przebudowa ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na odcinku 500 m., zostały ocenione pozytywnie i otrzymają wsparcie finansowe w wysokości ponad 4 mln 132 tys. zł.

Wnioski zostały wysoko ocenione, wcześniej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, spotkał się Dyrektorem Jackiem Gołdą i Zastępcą Dyrektora Sławomirem Dylem – kierownictwem Wydziału Rolnictwa, który obsługuje Fundusz Dróg Samorządowych, już wtedy informowaliśmy, że wnioski przeszły już ocenę formalną, a teraz otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie merytorycznej.

 Tak szeroka lista zadań, jak również ogromna kwota, którą otrzymała Małopolska, to dla nas wyjątkowa szansa. Możemy zrobić mocny krok naprzód, zrealizować tak liczne projekty w bardzo konkretny sposób usprawniające komunikację. Niejednokrotnie są to zadania niezwykle wyczekiwane przez mieszkańców, bo w praktyce oznaczające dla nich lepszy dojazd do sąsiednich miejscowości, do pracy czy do lekarza. Inwestycja w drogi lokalne to inwestycja w rozwój całego regionu oraz komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dziękuję wszystkim samorządom, które postawiły sobie takie cele i skorzystały z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W związku ze złożonymi wnioskami w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota ponad 4 mln 132 tys. zł stanowi 80 % wartości całkowitych zadań.

Otrzymane wsparcie:

  • Przebudowa drogi gminnej „ul. Broniewskiego”  – 500 m. kwota inwestycji: 1.576.616,04 zł, kwota przyznana: 1.261.292,00 zł, wysokość dofinansowania 80%
  • Przebudowa drogi gminnej  „Leńcze Przytkowice” odcinek 1 km 400 m w miejscowości Leńcze, Gmina Kalwaria Zebrzydowska – kwota inwestycji: 3.589.356,82 zł, kwota przyznana: 2.871.485,00 zł, wysokość dofinansowania 80%.

W najbliższych dniach nastąpi uroczyste przekazanie dotacji.

  • MKS

    Walka o Puchar Polski MKS Kalwarianka /Białka -Halniak Maków /Orzeł Ryczów – MKS Libiąż/ MKS Trzebinia / Polonia Luszowice – Victoria Jaworzno / Nadwiślanin Gromiec- Błyskawica Myślachowice/ Arka Babice . / Zw. zagra wielkim finale z KS Chełmek / Gorzów – Hejnał Kęty/ Zgoda Malec .