Złożony przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska wniosek pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim” – otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymana kwota wsparcia to 871 tys. 763 zł.

Dzięki otrzymanej dotacji i środkom budynek Biblioteki Publicznej przejdzie gruntowny remont, wnętrze zostanie przebudowane a obiekt docieplony. Natomiast w Barwałdzie Średnim zostanie przeprowadzona rozbudowa Świetlicy Wiejskiej.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 w powiatach: krakowskim, wielickim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, proszowickim, wadowickim, nowotarskim, myślenickim i suskim zostanie zrealizowanych w sumie 36 projektów, które zmienią oblicze wielu miejscowości, a tamtejszym zabytkom przywrócą dawną świetność. Promesy o łącznej wartości blisko 18 mln zł beneficjentom przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Ponad połowę obszaru Małopolski stanowią obszary wiejskie, na których mieszka około 1,7 mln Małopolan. Dlatego rozwój tych terenów jest dla nas szczególnie ważny. Jako samorząd województwa dokładamy wszelkich starań, aby małopolskie wsie były nie tylko coraz piękniejsze, ale stawały się też atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i rekreacyjnymi – podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys.

Przekazane promesy to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. W jego ramach można było starać się m.in. o dofinansowanie inwestycji w obiektach pełniących funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego.

W tym pierwszym obszarze – inwestycji w obiektach kultury – samorząd województwa przyznał aż 17 dotacji o łącznej wartości ponad 8 mln zł. Dzięki temu powstaną nowe świetlice i centra kultury, a istniejące tego typu obiekty zostaną wyremontowane, a często też rozbudowane, aby zaoferować mieszkańcom jeszcze więcej możliwości spędzenia wolnego czasu.

Zmienią się też centra wsi, powstaną nowe parkingi i boiska sportowe. Dotacje na zagospodarowanie przestrzeni pozwolą np. przebudować zatoki autobusowe w Bolesławiu (gmina Bolesław), stworzyć miejsce spotkań dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Łapsze Niżne, wyremontować plac w centrum Zadroża (gmina Trzyciąż), wybudować chodnik w Jabłonce, zagospodarować park dworski w Tokarni oraz „Kamieniołom” w Zabierzowie. Powstanie też strefa rekreacyjno-sportowa w Czarnym Dunajcu, parking w Szarowie (gmina Kłaj) oraz boisko w Kosmolowie (gmina Olkusz). Wartość promes przekazanych na realizację 16 inwestycji to prawie 8,5 mln zł.

Dzięki środkom z PROW 2014-2020 uda się też uratować kilka zabytków. Prace obejmą zamek w Rabsztynie, gdzie zostanie zabezpieczony mur i ostaniec skalny. W Bodzanowie, w budynku starej szkoły, powstanie świetlica i klub seniora. Natomiast w gminie Stryszawa, w zabytkowej leśniczówce powstanie nowa przestrzeń kulturalna.