Dzięki współpracy pomiędzy  Gminą Kalwaria Zebrzydowska a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk zrealizowano pilotażowy program  Dratewka. W budynku remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej zainstalowano Kocioł ekologiczny o mocy 34 kW na paliwo stałe-biomasa.

 

W budynku remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej zainstalowano Kocioł  ekologiczny o mocy 34 kW na paliwo stałe-biomasa.  Projekt zrealizowano w celach badawczych i demonstracyjnych.

Program Dratewka jest pilotażowym programem redukcji niskiej emisji w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy. Jest skierowany do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Gmina  Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do Programu Dratewka realizowanego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Celem programu jest redukcja zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych, budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej  i dodaje Warunkiem przystąpienia do Programu Dratewka jest wymiana posiadanego kotła na nowoczesny, niskoemisyjny kocioł z automatycznym podawaniem paliwa, przystosowany do spalania paliwa z biomasy (pelet NES), ekogroszku oraz peletu drzewnego. Uczestnicy Programu Dratewka mają między innymi możliwość zakupu taniego paliwa NES oraz darmowej pomocy technicznej. Zapraszamy do aktywnego udziału w programie

W budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska zainstalowano Kocioł o mocy 34 kW na paliwo stałe – biomasa.  Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowała inwestycję w kwocie 22.000 złotych. Wkład własny OSP Kalwaria Zebrzydowska 2.374 zł.

Warto dodać, że w 2016 roku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska  wymieniono 63  nieeekologiczne piece i kotły węglowe i w ich miejsce zamontowali:  49  kotły ekologiczne na  ekogroszek klasy V, 10 kotłowni  gazowych, 1 kotłownie ekologiczną na biomasę klasy V, którzy ponieśli 35 – 50 proc. kosztów.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie dotację w wysokości 192.410,65 zł na wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, spełniające wymogi zawarte  w regulaminie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Wkład własny Gminy stanowiła kwota w wysokości 169.800  złotych.

Wymieniono 63 kotły węglowe „kopciuchy”, na nowe ekologiczne

{kalwaria-zebrzydowska.pl}

  • komin

    Nowy film promocyjny Kalwarii Zebrzydowskiej, w google „smog kalwaryjski tvn24” .

    Cenzura tutaj straszna. Która działa przeciwko zdrowiu mieszkańców.

  • jaki

    Wpiszcie w google „tvn24 Smog kalwaryjski” Nowy film promocyjny naszej miejscowości.
    Gorąco polecam.