Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty zwrócił się do władz Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej z propozycją nabycia przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska własności budynku „Okrąglaka”. Budynek położony jest przy ulicy Mickiewicza 2 i jest własnością Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Docelowo wspomniany budynek zostałby przeznaczony na cele biurowe oraz cele muzealne, mógłby służyć mieszkańcom i turystom zgodnie z jego historycznym przeznaczeniem. O czym zresztą informuje tablica na budynku o treści „Ku pożytkowi Rzemiosła Miasta i Wsi. Zbudowano w 1939 r.”

Koncepcja zakupu budynku zostanie w najbliższym czasie przedstawiona Radnym Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy podejmą ostateczną decyzje o ewentualnym zakupie nieruchomości.

Trzeba podkreślić, że pomimo licznych rozmów i pism na linii Urząd Miasta – Cech Rzemiosł Różnych, nadal nie udało się wypracować porozumienia w sprawie otwarcia Muzeum Rzemiosła jakim mogłoby się promować miasto Kalwaria Zebrzydowska. Dzięki zakupowi przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska  budynku, powstałaby możliwość pozyskania środków zewnętrznych na zagospodarowanie nieruchomości.

Jak podkreśla Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty projektem powstania Muzeum zainteresowały się władze Województwa Małopolskiego, popierając jego utworzenie zwracając uwagę, że podobnej instytucji na południu Polski nie ma.

Została też opracowana  koncepcja utworzenia Izby/Muzeum Rzemiosła w budynku Cechu Rzemiosł Różnych.

Utworzenie Izby Rzemiosła wraz z salą konferencyjno-wystawową podniesie niewątpliwie standard dostępu szerokim zróżnicowanym grupom do kultury i sztuki. Poprawi również warunki funkcjonowania Stowarzyszeń, Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej,  Centrum Kultury Sportu i Turystyki, stając się wizytówką miasta wobec rzeszy turystów corocznie odwiedzających Kalwarię Zebrzydowską.

Realizacja projektu utworzenia Muzeum Rzemiosła  zwiększy atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania.