Inauguracja Letniego Festiwalu

W niedzielę koncertem Krakowskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego wraz Solistami rozpoczął się XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny.

Krakowska Orkiestra Kameralna, została założona i jest prowadzona przez prof. Stanisława Krawczyńskiego. Orkiestra składa się z uczniów i absolwentów PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

Repertuar  Krakowskiej Orkiestry Kameralnej obejmuje utwory z wszystkich epok, od A. Corellego i J. S. Bacha po kompozytorów współczesnych, jak H. Górecki czy J. Rutter.

W trakcie swojej działalności zespół współpracował z wieloma solistami, m.in. K. Danczowską, T. Głąbówną, Z. Łapińskim, A. Białko, A. Monasterską, J. Ozimkowskim. Wyjątkowa więź łączy KOK z Marcinem Koziakiem, z którym wykonywała utwory F. Chopina oraz nagrała płytę „Chopin 2010″.

Podczas dotychczasowych podróży dotarła z koncertami do Niemiec, Szwecji, Francji, Norwegii, Islandii oraz na Ukrainę. W tym roku planowane są koncerty we Włoszech oraz – ponownie – we Francji.

Wystąpiły też Klaudia Romek – sopran, Agnieszka Monasterska – mezosopran i Marcin Wolak – baryton

Klaudia Romek – sopran Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Studia odbyła na wydziale wokalno-aktorskim w klasie śpiewu solowego prof. Ireny Torbus. Po ukończeniu studiów rozpoczęła działalność artystyczną w Zespole Madrygalistów „Capella Cracovien-sis” w Krakowie, następnie podjęła pracę w Filharmonii Krakowskiej. Z zespołami tymi odbyła wiele tournee po krajach Europy oraz po USA i Japonii.

Agnieszka Monasterska – mezzosopran. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu prof. Barbary Walczyńskiej. Od roku 1986 przez 25 lat była związana z zespołem kameralnym Capella Cracoviensis, z którym wykonywała największe dzieła muzyki oratoryjnej i kantatowej okresu baroku i klasycyzmu.

Letnie Koncerty odbywać się będą nie tylko w Bazylice, ale też w Kościele Grobu M.B. w Brodach. Kolejny koncert zaplanowano za 3 lipca w Kościele Ukrzyżowania.

Tegoroczny Festiwal będzie wyjątkowy bowiem Jubileuszowy, będzie to już jego dwudziesta odsłona potrwa od czerwca do sierpnia i będzie obejmował siedem  koncertów.