Gmina Kalwaria Zebrzydowska każdego roku przeznacza środki finansowe na funkcjonowanie 9 jednostek OSP z terenu gminy, w tym trzy jednostki, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina co rocznie na utrzymanie gotowości bojowej wyżej wymienionych jednostek przeznacza z budżetu Gminy kwotę około 1 mln zł.

Warto przypomnieć, że tylko w 2018 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowała zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Brody i OSP Stanisław Dolny, na łączną kwotę blisko 800 tys. zł. Zgodnie z założonym planem wsparcia i planem zakupów wozów bojowych kolejna jednostka, która otrzyma wsparcie i zostanie zakupiony samochód bojowy to OSP Kalwaria Zebrzydowska, a następnie OSP Przytkowice.

Warto też w tym miejscu dodać, że Burmistrz Miasta w czasie najbliższej Sesji Rady Miejskiej, zwróci się do radnych z propozycją udzielenia pomocy finansowej w kwocie 350 tys. zł dla OSP Kalwaria Zebrzydowska na zakup wozu bojowego.

Pragniemy również poinformować, że równolegle prowadzone są rozmowy i ustalenia z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Posłem RP Edwardem Siarką o zakupie wozu bojowego dla OSP Kalwaria Zebrzydowska z Funduszu  Sprawiedliwości. Poseł Edward Siarka w grudniu 2018 roku wizytował kalwaryjską jednostkę OSP, przekazując informacje, które pozwalają pozytywnie myśleć o możliwości pozyskania wozu bojowego – informuje Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Władze  samorządowe Kalwarii Zebrzydowskiej doskonale znają potrzeby OSP Kalwaria Zebrzydowska, jak i innych jednostek OSP z terenu gminy systematycznie dokonując niezbędnych zakupów, kierując się przekonaniem iż Gmina Kalwaria Zebrzydowska dokonując doposażenia jednostek zabiega o pozyskanie środków z zewnątrz, a zakupy np. wozów bojowych są wspomagane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych, tak jak to miało miejsce w przypadku pozyskania samochodów bojowych dla OSP Brody i OSP Stanisław Dolny.

Najważniejsze inwestycje dotyczące prawidłowego funkcjonowania OSP na terenie Gminy, w latach 2017 i 2018 to:

  1. Remont centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców CO w budynku OSP w Leńczach za kwotę prawie 150 tys. zł.
  2. Zakup samochodu pożarniczego marki RENAULT MIDLUM 4×4 dla OSP w Stanisławiu Dolnym – kwota wsparcia 380 tys. zł.
  3. Zakup samochodu pożarniczego marki KAMAZ dla OSP  w Brodach – kwota wsparcia 370 tys. zł.
  4. Remont obiektu OSP w Barwałdzie Górnym prawie za kwotę 240 tys. zł.
  5. Remont centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców CO w budynku OSP w Zarzycach Wielkich za kwotę prawie 40 tys. zł.
  6. Remont obiektu oraz garaży w OSP w Zebrzydowicach za kwotę 50 tys. zł.
  7. Remont garaży w OSP w Przytkowicach za kwotę 10 tys. zł.

Wszystkie jednostki OSP biorą aktywny udział  w pozyskiwaniu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Województwa Małopolskiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach konkursów, Bezpieczna Małopolska, Małopolskie Remizy, Bezpieczny Strażak.

Druhowie z OSP w Przytkowicach w ostatnich latach zostali mistrzami na szczeblu Gminy, Powiatu, Województwa oraz zajęli czołowe miejsca na zawodach krajowych. Zostali zakwalifikowani do udziału w olimpiadzie drużyn pożarniczych w 2019 roku w Szwajcarii. Z roku na rok coraz więcej druhów bierze udział  w szkoleniach specjalistycznych oraz medycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Wadowicach oraz Ośrodki Szkolenia Medycznego.

Można z wielkim spokojem stwierdzić, że druhowie oraz będący w ich dyspozycji sprzęt ratowniczy w pełni zabezpieczają ład i porządek nie tylko terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska ale również w sąsiednich Gminach.

  • Janek

    Jak Zośka zaczęła pracę w gminie to się polepszyło ?